EXTRAMATERIAL 2023-1-23 KL. 13:14

Nedgången bryts under 2022 och antalet medlemmar i a-kassan ökar igen

Av Josefin Petersson

Efter en historiskt stor tillväxt under pandemiåret 2020, har antalet medlemmar i a-kassan successivt minskat måttligt. Men under andra halvåret 2022 sker en vändning och medlemsantalet ökar igen. Vid utgången av 2022 är drygt 3,9 miljoner svenskar medlemmar i a-kassan.

Under det första halvåret 2022 fortsatte den långsamma minskning av antalet medlemmar som hade inletts året innan. Men från och med augusti ser nedgången ut att brytas.

- Vändningen sammanfaller med signalerna om att arbetsmarknaden 2023 sannolikt blir tuffare med bland annat ökad arbetslöshet. Det är då naturligt att fler ser till att skaffa sig en trygghet i arbetslivet genom den försäkring som ett medlemskap i en a-kassa är – och att skydda sig innan olyckan är framme, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.

Långsam nedgång bryts. Den totala minskningen av antalet medlemmar under 2022 är 3 766 personer jämfört med minskningen 2021 om 15 894 personer.

Den procentuella tillbakagången under hela året är endast 0,01 procent. Under andra halvåret är ökningen i stället 0,16 procent och när året går till ända är 3 904 198 personer medlemmar i a-kassan.

Sju a-kassor ökar. I sju av landets 24 a-kassor ökar antalet medlemmar: Akademikernas a-kassa, Alfa-kassan, Byggnads, Elektrikernas, IF Metalls, Sveriges arbetares samt Unionens a-kassa.

Josefin Petersson