EXTRAMATERIAL 2023-12-19 KL. 15:03

Många skäl till att elever på högstadiet hjälper varandra få bättre betyg

Av Josefin Petersson

Många skäl till att elever på högstadiet hjälper varandra få bättre betyg
Foto: Pressbild

Elever i grundskolan är vana vid att samarbeta och att dela information digitalt. Utan lärarnas vetskap utvecklar de olika informella strategier för att hjälpa varandra med skolarbeten som övningar, uppsatser och nationella prov. Problemet med detta är inte bara att betygen blir orättvisa utan även att de elever som behöver hjälp inte upptäcks.

Pedagogik bakom kulisserna, eller backstage pedagogy. Så kallar Charlotta Rönn de informella sociala strategier som elever i grundskolan använder för att hjälpa varandra. Hon har i sin nya avhandling i pedagogik följt en högstadieklass under årskurs 8 och 9. I studien tar hon avstamp i elevernas perspektiv när de tar sig an formella uppgifter som deras lärare gett dem.

– Eleverna kan förklara saker för kamraterna, till exempel hur man räknar ut ett tal i matte. Men det kan också handla om att skriva en inlämningsuppgift åt en klasskamrat genom att byta datorer bakom lärarens rygg, eller genom att logga in på kamratens Google Classroom-konto och revidera hans eller hennes text.
Andra exempel är att kopiera kompisars svar på frågor och övningar, eller att dela bilder på läckta nationella prov i klassens Snapchat-grupp.

Skälen till att eleverna varandra på dessa och liknande sätt är flera och Charlotta konstaterar att eleverna i mångt och mycket gör detta för att få högre betyg, men det är inte hela sanningen.

– Dels finns det en formell sådan struktur i skolan. Enligt de senaste läroplanerna ska eleverna skriva texter tillsammans och ge varandra återkoppling på texter, och de har tränat på detta sedan de började skolan. Men det står inte i läroplanen hur lärarna ska bedöma de här texterna, vilket är problematiskt.