EXTRAMATERIAL 2023-12-19 KL. 14:15

Många har en pension under gränsen för relativ fattigdom

Av Josefin Petersson

I 186 kommuner av 290 ligger den genomsnittliga totala pensionen för kvinnor under gränsen för relativ
fattigdom och i åtta kommuner gäller det samma för män. Det visar en ny sammanställning* som
Folksam låtit göra.
– Att den genomsnittliga totala pensionen för kvinnor ligger under gränsen för relativ fattigdom är en tydlig
indikation på att det svenska pensionssystemet behöver förbättras. Det är varken rimligt eller rättvist att så
många pensionärer lever med en ekonomisk otrygghet, Sverige kan bättre, säger Håkan Svärdman,
pensionsexpert på Folksam.

Definitionen av relativ fattigdom är en inkomst som understiger 60 procent av medianinkomsten i Sverige.
Enligt den senast tillgängliga siffran från SCB som avser 2021 och presenterades i år låg den gränsen vid en
inkomst efter skatt på 13 913 kronor per månad. Den genomsnittliga totala pensionen för personer födda 1955
låg 2021 på 15 168 kronor per månad efter skatt, för kvinnor var motsvarande siffra 13 587 kronor och för män
var den 16 795 kronor.

– Vi har utgått från inkomstutgifterna från 2021 vilka är de senaste som SCB presenterat men sedan dess har
situationen för många pensionärer förändrats och inte till det bättre. En hög inflation har bland annat höjt
hushållskostnaderna med 35 procent mellan 2021 och 2023 enligt Konsumentverkets beräkningar. Samtidigt
har pensionerna i genomsnitt ökat med drygt 13 procent, så situationen för de med låga pensioner 2021 har inte
blivit bättre, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

- Under 2021 låg den genomsnittliga totala pensionen för män på 2 882 kronor över gränsen för relativ
fattigdom som var 13 913 kronor efter skatt.
- Under 2021 låg den genomsnittliga totala pensionen för kvinnor på 326 kronor under gränsen för relativ
fattigdom som var 13 913 kronor efter skatt.
- Lägst genomsnittlig total pension 2021 i förhållande till gränsen för relativ fattigdom finns bland personer
födda 1955 i Botkyrka kommun i Stockholm. 1 993 kronor under gränsen för relativ fattigdom i genomsnittlig
total pension per månad.
- Lägst genomsnittlig total pension 2021 i förhållande till gränsen för relativ fattigdom bland män födda 1955
finns i Årjängs kommun i Värmland. 1 555 kronor under gränsen för relativ fattigdom i genomsnittlig total
pension per månad.
- Lägst genomsnittlig total pension 2021 i förhållande till gränsen för relativ fattigdom bland kvinnor födda
1955 finns i Botkyrka kommun i Stockholm. 3 225 kronor under gränsen för relativ fattigdom i genomsnittlig
total pension per månad.

– Även 2024 blir tufft för många pensionärer trots att skatten sänks med någon hundralapp i månaden och
garantipensionen för vissa höjs med drygt 1000 kronor per månad. Det räcker inte för att kompensera för
fortsatt höga mat- och boendekostnader. Höjda bidrag är en kortsiktig nödlösning för att avhjälpa de akuta
bristerna i det allmänna pensionssystemet, det finns effektivare lösningar som skulle höja de allmänna
pensionerna och göra pensionssystemet rättvist och stabilt, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Folksams förslag för att göra pensionssystemet rättvist och robust igen:
- En höjning av både intjänade och framtida pensionsrätter
- En gas som fördelar överskottet i inkomstpensionssystemet
- En moderniserad garantipension