EXTRAMATERIAL 2023-3-15 KL. 19:26

Laddbox får försäljningsförbud

Av Josefin Petersson

Laddbox får försäljningsförbud
Foto: Pixabay

Elsäkerhetsverket har genomfört en granskning av laddstationer för elbilar och beslutat att förbjuda försäljning av Easee Home och Easee charge. I Sverige finns det ungefär 100 000 installerade laddboxar av dessa modeller.

Easee Home och Easee charge får försäljningsförbud för att de inte uppfyller säkerhetskraven enligt standarderna som de är deklarerade för.

“Tillverkaren har använt en elektronisk lösning av jordfelsbrytare istället för en elektromekanisk. Det finns en risk att jordfelsbrytaren inte alltid löser ut när och som den ska”, säger Joel Lee Antman, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Tillverkaren är nu skyldig att ta tillbaka laddboxarna som har blivit förbjudna att säljas av deras återförsäljare. Som en konsekvens av detta, är tillverkaren skyldig att åtgärda eventuella problem som kan finnas på de redan installerade laddboxarna.

"Vi förstår att det finns en oro hos privatpersoner i den här frågan, men tillverkare som får den här typen av negativa besked brukar i regel vara snabba med att tillmötesgå de krav som ställs", säger Joel Lee Antman.

Elsäkerhetsverket har dock inga anmälningar om incidenter för produkten.

Källa: wayke.se