EXTRAMATERIAL 2023-1-25 KL. 14:00

Kraftig ökning av skadedjur i studentstäder

Av Josefin Petersson

Kraftig ökning av skadedjur i studentstäder
Foto: Shutterstock

Under 2022 ökade antalet saneringar av vägglöss, mjölbaggar och kackerlackor i Sveriges studentstäder. Det visar en ny statistiksammanställning av saneringsföretaget Nomor. Brist på renhållning uppges som en av de främsta orsakerna till den oroväckande ökningen.

Efter att pandemirestriktionerna upphörde och studenterna återgick till fysisk undervisning har antalet skadedjurssaneringar ökat kraftigt i studentstäderna. I snitt har antalet saneringar av vägglöss och mjölbaggar ökat med över 30 procent från 2021 till 2022. Saneringar av kackerlackor har ökat med över 60 procent.

– Studentboenden är en problematisk miljö. De många flyttarna gör att vägglössen förr eller senare hittar in, väl på plats sprider de sig snabbt vidare. Och det är samma sak i de gemensamma köksytorna. Någon för med sig baggar i havregrynen som snabbt förökar sig till resten av torrvarorna, säger Johan Peterson, skadedjursexpert på Nomor.

Städning avgörande
För att undvika att skadedjur som kackerlackor och mjölbaggar sprider sig i köket krävs ett kontinuerligt renhållningsarbete. Men i studentboenden, där många studenter delar gemensamma ytor, tenderar städningen att falla mellan stolarna.

– Vi är ute på många uppdrag i studentboenden där bristen på renhållning är den vanligaste orsaken till skadedjur. Jag brukar säga att delat ansvar är inget ansvar. Att hålla rent är avgörande för att undvika den här typen av problem, säger Johan.

Ökning av skadedjur från 2021 – 2022 i Sveriges största studentstäder
Vägglöss Baggar Kackerlackor
Uppsala -3% +28% -5%
Lund +58% - -34%
Umeå -37% -20% -33%
Linköping -10% -29% -40%
Karlstad -79% -34% +105%
Luleå +33% -17% +129%
Örebro +384% +380% +62%
Växjö -28% -30% -53%
Sundsvall -36% -24% -58%
Visby +70% -32% +740%
Gävle +30% +24% +145%
Skövde +50% +183% -
Halmstad +50% +36% -
Stockholm +3% -28% -17%
Göteborg +53% +33% -47%
Malmö +8% +12% -8%

Nomor levererar rikstäckande tjänster inom skadedjursbekämpning, matsäkerhet och miljö. Våra tjänster innefattar allt från förebyggande skadedjursskydd till saneringar, hygieninspektioner, provtagning, husbesiktningar, fastighetsskötsel och radonmätning. Vi skräddarsyr varje avtal för att våra kunder ska få bästa möjliga tjänst till ett konkurrenskraftigt pris – med hög omsorg om miljö och hälsa. Nomor är en del av Rentokil Initial som är ett ledande brittiskt bolag verksamt inom skadedjurskontroll.

Josefin Petersson