EXTRAMATERIAL 2023-5-10 KL. 12:52

Kortlek ska väcka frågan om kvinnors ställning runt om i världen

Av Josefin Petersson

Kortlek ska väcka frågan om kvinnors ställning runt om i världen
Foto: Pressbild

Tiden har stått stilla för kortleken. Genom historien har vanligtvis drottningen tillskrivits ett lägre värde än kungen. För att utmana den normen släpper kvinnorättsorganisationen Kvinna till Kvinna en limiterad kortlek vid namn “Be the change”, där drottningen har högre valör än kungen.

Kvinna till Kvinna vill med kortleken, på ett lekfullt sätt, uppmärksamma att det är lätt att fastna i invanda tankemönster och gamla traditioner. Tanken bakom kortleken är att väcka frågor om jämställdhet, hierarki och varför kvinnor anses mindre värda i olika delar av världen.

- Genom kortleken Be the change kan vi tillsammans ifrågasätta gamla traditioner och normer som begränsar kvinnor runt om i världen. Vi vill skapa en lekfull men viktig diskussion om jämställdhet och hierarki, och vi hoppas att detta initiativ kan uppmuntra människor att ta ställning och agera för en mer jämlik värld, säger Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Petra Tötterman Andorff.

Organisationen Kvinna till Kvinna ger kvinnor möjligheten att ta makten över sina egna liv och jobbar för att skapa en mer rättvis och jämställd värld. Kortleken “Be the change” har utvecklats i samarbete med kommunikationsbyrån Advant och lanseras under maj månad 2023.

Kortleken kommer att finnas tillgänglig till försäljning i Kvinna till Kvinnas webbshop. Överskottet från försäljningen går till Kvinna till Kvinnas arbete för en mer jämställd värld.