EXTRAMATERIAL 2022-11-30 KL. 08:00

”Kan Norge så kan Sverige”

Av Thomas Edgren

LRF och skogsägarföreningarna har tagit fram en ny arbetsmodell för framtidens naturskydd. Frivillighet och god kommunikation med markägaren ska vara utgångspunkten för myndigheternas arbete.

”Kan Norge så kan Sverige”
”Det är vi skogsbönder, som i generationer byggt upp höga naturvärden, som också borde vara dem som förvaltar det vidare”, menar Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna. Foto: Skogsägarna.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har sedan juni 2022 ett uppdrag från regeringen att ta fram en strategi för hur Sverige arbetar med att skydda skog. I uppdraget står det att frivillighet ska vara en utgångspunkt och huvudsakligt arbetssätt för myndigheterna. Det förslag som skogsägarrörelsen nu presenterar är ett förslag över hur det nya arbetssättet kan se ut.

- Tillsammans representerar vi cirka hälften av landets 315 000 skogsägare. Vi lägger det här förslaget på Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets bord. Ge oss möjligheten att utveckla den biologiska mångfalden utan risken att förlora vår mark. Kan Norge så kan även Sverige jobba så här, säger Paul Christensson, ordförande, LRF Skogsägarna.

För Paul personligen är detta ett historiskt förslag.
- Jag minns när jag engagerade mig i LRF för 30 år sedan och kämpade för frivillighet. Nu står en enad skogsägarrörelse bakom en modell för hur detta ska gå till. Vi hoppas att myndigheterna lyssnar på oss. Det är vi skogsbönder, som i generationer byggt upp höga naturvärden, som också borde vara dem som förvaltar det vidare, menar han.
-
Inspiration till modellen kommer från norska motsvarigheten ”Frivilligt vern” som sedan 2003 är den etablerade arbetsmodellen för norska myndigheter vid skydd av skog. Något som har bidragit till en minskad konfliktnivå mellan stat och skogsägare.