EXTRAMATERIAL 2023-6-9 KL. 13:56

Historikern Claes Rainer släpper bok

Av Josefin Petersson

Historikern Claes Rainer släpper bok
Foto: Montage/Pressbild

I slutet av 1700-talet var Sverige i krig med Ryssland. I boken Gustav III:s ryska krig redogör historikern Claes Rainer – utifrån sin forskning i tidens brev, dagböcker och memoarer – om faktorerna som ledde fram till kriget och vilken betydelse det hade för Sverige.

På midsommarafton 1788 avseglar Gustav III från Stockholm med en mäktig flotta, spänningen är hög mellan Kungen och adeln, missnöjet pyr bland officerarna. Rysslands intriger mot den svenska kungen har tilltagit samtidigt som han med franskt stöd byggt upp en imponerande flotta. Krig bryter ut. Men vilka var orsakerna? Var det bara Gustav III:s maktambitioner som det ofta har beskrivits? Var det verkligen ett renodlat svenskt anfallskrig eller inleddes det för att förebygga en rysk aggression? Och vem sköt egentligen det första skottet?

Claes Rainer har gått tillbaka till tidens källor för att besvara dessa frågor och vänder upp och ned på historieskrivningen som tidigare präglats av Gustav III:s fiender. Han beskriver konflikten utifrån ett storpolitiskt perspektiv och låter även ögonvittnen med egna ord beskriva dramatiken i de största sjöslagen i Östersjöns historia. Det är en berättelse som skapar en ny bild av Gustav III som krigarkung omgiven av bittra fiender. Krigsförberedelserna omgärdades av ett stort hemlighetsmakeri eftersom det fanns gott om kungamotståndare och ryska spioner i det svenska toppskiktet.

— Boken ifrågasätter flera myter och skrönor om Gustav III:s ryska krig och sprider nytt ljus på ett viktigt skede i vår historia. Vid arbetet med mina tidigare böcker om 1700-talet har jag insett att det saknas en övergripande skildring av det krig som utspelades mellan Sverige och Ryssland under Gustav III:s sista år vid makten, säger Claes Rainer.

"Något som inte kan underskattas är Gustav III:s personliga vilja och inflytande över beslutet att föra kriget. Det är inte uteslutet att en av kungens avsikter var att återta de provinser som Ryssland tidigare erövrat. [...] En slutsats som kan dras är att Gustav III med all sannolikhet inte lät klä ut svenska soldater i ryska uniformer sydda av operaskräddaren och inte heller försedde sig med Karl XII:s värja eller Karl X:s hatt ur Livrustkammaren när han reste ut i krig." — ur boken.

Claes Rainer är historikern och processjuristen som genom sin forskning i 1700-talets brev, dagböcker och memoarer har skapat en nyanserad bild av en dramatisk tid i Sveriges historia. Det var intresset för hans egen familjs historia på 1700-talet som ledde till den första boken då det gick att följa en av hans anfäder till Lovisa Ulrikas resa till Sverige 1744. Lovisa Ulrika belönades med 2021 års Axel Hirsch pris av Svenska Akademien och har följts av böcker om Sofia Magdalena och nu Gustav III:s ryska krig.