EXTRAMATERIAL 2022-11-22 KL. 18:00

Graviditetssjukdomar drabbar handelsanställda

Av Thomas Edgren

Diagnoser med koppling till graviditet är den tredje vanligaste orsaken till kort- och långvarig sjukfrånvaro för kvinnor mellan 16 och 45 år i arbetslivet. Hälften av sjukfallen beror på foglossning och oftast drabbas anställda inom handeln och i vården. Det visar statistik från Afa Försäkring.

Graviditetssjukdomar drabbar handelsanställda
Diagnoser med koppling till graviditet är enligt Afa Försäkring den tredje vanligaste orsaken till kort- och långvarig sjukfrånvaro för kvinnor i arbetslivet. Foto: Mathilda Ahlberg, Johnér bildbyrå

Rapporten bygger på en genomgång av 5 168 försäkringsärenden med graviditetsrelaterad sjukfrånvaro för kvinnor mellan 16 och 45 år. Sjukfallen startade 2019 och 2020 och Afa Försäkring har betalat ut ersättning via avtalsgruppsjukförsäkringarna AGS och AGS-KL.

Graviditetsrelaterade sjukdomar är den tredje vanligaste orsaken till både kort- och långvarig sjukfrånvaro för kvinnor mellan 16 och 45 år i arbetslivet. De två vanligaste orsakerna är psykiska och muskuloskeletala diagnoser.

- Ifall graviditetsrelaterade sjukdomar och besvär leder till sjukfrånvaro beror delvis på vilka yrkesuppgifter den drabbade har. Därför är det intressant att se vilka yrkesgrupper som har flest graviditetsrelaterade sjukfall och vilka som har högst risk för sjukfrånvaro, säger analytiker Elin Henriksson, Afa Försäkring.
-
Korta sjukfall är vanligast inom gruppen försäljare inom handel som står för en tredjedel av sjukfallen. Flest långa sjukfall har undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter liksom försäljare inom handel. Tillsammans står yrkesgrupperna för två av fem sjukfall. Detta yrkesgrupper sysselsätter många kvinnor mellan 16 och 45 år.

- Om antalet sjukfall sätts i relation till antalet sysselsatta kvinnor ser vi att anställda inom metall- och övrigt industriellt arbete och livsmedelsarbete har högst risk att drabbas av kortvarig sjukfrånvaro. När det gäller långvarig sjukfrånvaro har tandvårdsarbete och yrkesförare högst risk, säger Elin.
-

- Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken bidrar till förebyggande arbete och blir beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, avslutar Elin Henriksson.
-