EXTRAMATERIAL 2022-12-31 KL. 10:00

Fyra av tio svenskar vill motionera mer för hälsans skull

Av Josefin Petersson

Fyra av tio svenskar vill motionera mer för hälsans skull
Foto: Pixabay via Hjärt-Lungfonden

Regelbunden motion och mindre stillasittande bidrar till att minska risken för sjukdom och död i hjärt-kärlsjukdom. En Sifoundersökning som Hjärt-Lungfonden beställde inför julen har visat att hela fyra av tio svenskar kan tänka sig att avge ett nyårslöfte om att röra på sig mer. En betydligt mindre andel, drygt en av tio, ansåg sig leva tillräckligt hälsosamt.

– Forskning visar att mer än hälften av alla hjärtinfarkter kan kopplas till levnadsvanor och att fysisk aktivitet skyddar mot hjärt-kärlsjukdom. Därför är det positivt att det visar sig att så många kan tänka sig att ha som nyårslöfte att röra på sig mer. Även små förändringar kan ge stor effekt, som att ta trapporna i stället för hissen, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

I en Sifoundersökning beställd av Hjärt-Lungfonden svarade fyra av tio svenskar, 41 procent, att de kan tänka sig avge ett nyårslöfte om att börja röra på sig eller motionera mer och 23 procent kunde tänka sig att skaffa mer hälsosamma matvanor. Bara drygt en av tio svenskar, 13 procent, svarade att de redan lever ett hälsosamt liv och därför inte ville avge något nyårslöfte för hälsans skull.

Tack vare forskning som har bidragit till bättre vård, behandlingar och råd kring levnadsvanor har dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar i Sverige halverats sedan millennieskiftet. Ändå är hjärt-kärlsjukdom fortfarande Sveriges största dödsorsak med omkring 30 000 döda varje år – och utvecklingen kring riskfaktorerna fysisk inaktivitet, övervikt (BMI>25) och fetma (BMI>30) har försämrats över tid.

Enligt en rapport från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE), kan över hälften av alla hjärtinfarkter och en tredjedel av all stroke i Sverige kopplas till levnadsvanor. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kan en stor del av all kranskärlssjukdom och stroke förebyggas med förbättrade levnadsvanor. Även den som redan är sjuk kan snabbt göra stora hälsovinster.

– Hur vi lever har visat sig betyda mer än vi trott för hjärt-kärlhälsan och hälsan i stort. Många skulle behöva röra på sig mer och äta bättre för att minska sjukdomsrisken. Det kräver insatser på flera nivåer men också mer forskning för att förstå vad som driver utvecklingen i positiv riktning, säger John Pernow, professor och ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.
Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till forskning för att besegra vår tids största folksjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Förra året delade organisationen ut 308 miljoner kronor till forskningen.

Fakta om hjärt-kärlsjukdom och riskfaktorer (Källa: Hjärt-Lungfonden)
• I Sverige lever 2,0 miljoner människor med någon form av hjärt-kärlsjukdom, som också är den vanligaste dödsorsaken idag. Varje år dör över 30 000 svenska invånare av hjärt-kärlsjukdom.
• De dödligaste hjärt-kärlsjukdomarna är hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och stroke.
• Riskfaktorer som stillasittande, övervikt och diabetes ökar dramatiskt och riskerar att höja dödstalen i hjärt-kärlsjukdom.
• Svenska 15-åringar är mer stillasittande än EU-snittet och en av fem är överviktig.
• Närmare en halv miljon svenskar lever med diabetes. Dessa löper två till tre gånger högre risk att insjukna och avlida i hjärt-kärlsjukdom än befolkningen i övrigt.

Fakta: Fem sätt att minska risken för hjärt-kärlsjukdom (Källa: Hjärt-Lungfonden)
• Rör på dig regelbundet
• Ät sunt (mer frukt, grönsaker och fibrer – mindre socker, salt och fel sorts fetter)
• Undvik tobak
• Stressa mindre
• Kontrollera blodtryck, kolesterol och blodsocker – medicinera vid behov

Fakta: Om Sifoundersökningen
Den webbaserade undersökningen genomfördes av Sifo under perioden 17-29 november 2021. Svarsalternativen bygger på de livsstilsfaktorer som påverkar hjärt-kärlsjukdom. 1 000 svenskar besvarade frågan, med följande resultat:

Kan du tänka dig att avge något av följande nyårslöften för att leva mer hälsosamt? (Flera svar möjliga)
Ja, minska min alkoholkonsumtion: 8 procent
Ja, gå ner i vikt: 30 procent
Ja, börja röra på mig/motionera mer: 41 procent
Ja, skaffa mer hälsosamma matvanor: 23 procent
Ja, sluta röka/snusa: 5 procent
Ja, stressa mindre: 21 procent
Nej, jag lever ett hälsosamt liv: 13 procent
Nej, vill inte ändra på något av ovanstående just nu: 17 procent
Tveksam, vet ej: 5 procent

Om Hjärt-Lungfondens arbete: www.hjart-lungfonden.se
Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och i dag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Josefin Petersson