EXTRAMATERIAL 2023-12-19 KL. 14:24

Förlorat år för barnfamiljer i hela landet 2024

Av Josefin Petersson

Svenska barnfamiljer står inför stora ekonomiska utmaningar 2024. De totala årliga kostnaderna har ökat med 110 000 kronor på två år och förväntas öka ytterligare med 10 000 kronor nästa år men det finns regionala skillnader. -Även 2024 kommer vara ekonomiskt tufft för barnfamiljerna. Utgiftsökningarna kommer äta upp det mer vi väntas få i plånboken nästa år, vilket kan skapa betydande ekonomisk stress och påverkan på familjernas privatekonomi, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.
Se bilaga med uträkningar för samtliga län.

Regionala resultat
Kostnaderna varierar regionalt utifrån att Sverige har fyra elprisområden samt stora skillnader i bostadspriser som påverkar storleken på bolånen och därmed räntekostnaderna.

Stockholmarna har fått störst kostnadsökningar, cirka 150 000 kronor mellan 2021 och 2023. Och under 2024 väntas kostnaderna öka med ytterligare 13 000 kronor. I andra spektret finns Västernorrland med lägst kostnader och kostnadsökningar.

– Kostnadsökningarna drivs av högre räntor, och det får utslag i storstadsregionerna där hushållen har stora bolån med rörlig ränta. Det vi kan se är att bolåneräntorna kommer ligga på dagens höga nivåer fram till hösten 2024, och i snitt kommer räntorna vara högre 2024 jämfört med 2023, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Privatekonomiska råd för att hantera de sämre tiderna:
• Håll huvudet kallt - fatta beslut baserat på rationalitet snarare än oro.
• Skapa en budget - en budget kan hjälpa till att identifiera områden där det finns möjlighet att spara eller minska kostnaderna. En budget gör att du får koll på dina marginaler och hur mycket du har i buffert, för oväntade kostnader.
• Prioritera utgifter - identifiera och prioritera nödvändiga utgifter och fokusera på de mest väsentliga behoven.
• Förhandla om räntor och avgifter - om familjen har lån eller kreditkort, överväg att förhandla om räntor eller söka efter mer fördelaktiga alternativ för att minska kostnaderna.
• Säkerställ grundläggande trygghet - A-kassa/ inkomstförsäkring och buffert och rätt försäkringsskydd.
• Tänk långsiktigt. Ta alltid höjd och planera för att konjunkturen är föränderlig och att oväntade kostnader kan dyka upp från sidan, så att din privatekonomi inte blir så känslig.
• Undvik onödiga kreditkortsskulder – det är lätt hänt under en högtid som jul. Höga räntor på kreditkortsskulder kan snabbt leda till långvarig skuldsättning.
• Kommunicera och samarbeta - prata öppet inom familjen om de ekonomiska utmaningarna och samarbeta för att hitta lösningar och göra nödvändiga förändringar i utgifterna. Speciellt nu när julen snart är här. Julen ska vara en tid för glädje och gemenskap, och inte addera till oro och stress.

Årskostnad för barnfamiljen, kronor
Län 2021 2022 2023 2024 Förändring under 2022 Förändring under 2023 Förändring under 2024
Stockholms län 373 262 442 114 523 949 536 831 68 853 81 835 12 882
Uppsala län 352 849 411 079 463 606 472 886 58 230 52 528 9 280
Södermanlands län 347 445 403 065 448 936 457 469 55 619 45 872 8 533
Östergötlands län 348 597 404 780 452 115 460 815 56 184 47 335 8 700
Jönköpings län 344 520 398 348 436 725 444 700 53 827 38 377 7 975
Kronobergs län 343 101 396 061 429 883 437 711 52 961 33 822 7 828
Kalmar län 340 193 391 921 424 918 432 285 51 727 32 997 7 367
Gotlands län 347 462 403 590 452 226 461 275 56 128 48 636 9 049
Blekinge län 342 594 395 434 429 306 437 191 52 839 33 873 7 884
Skåne län 354 587 413 502 463 683 473 513 58 914 50 181 9 830
Hallands län 356 094 415 982 471 184 481 239 59 888 55 202 10 056
Västra Götalands län 353 613 412 139 463 392 472 938 58 526 51 253 9 546
Värmlands län 338 286 389 151 421 939 428 868 50 865 32 788 6 929
Örebro län 341 587 394 189 431 823 439 354 52 602 37 634 7 531
Västmanlands län 346 175 401 123 445 115 453 413 54 948 43 992 8 298
Dalarnas län 336 176 382 741 424 110 430 820 46 565 41 369 6 710
Gävleborgs län 335 022 380 956 420 505 426 980 45 934 39 548 6 476
Västernorrlands län 329 519 369 320 412 204 417 793 39 801 42 884 5 588
Jämtlands län 333 385 375 089 422 934 429 094 41 705 47 845 6 160
Västerbottens län 334 801 377 151 427 882 434 412 42 350 50 731 6 530
Norrbottens län 330 477 370 399 415 304 421 103 39 922 44 905 5 799
Riket 350 963 407 490 459 006 468 151 56 527 51 516 9 145

*Många barnfamiljer kan ha betydligt mer i kostnader eftersom inkluderade utgiftsposter är de mest basala/nödvändiga. Sommar/jul-resor, sparande, restaurangbesök, julklappar och presenter inte är inkluderade eftersom de är svåra att prissätta och varierar påtagligt.