EXTRAMATERIAL 2023-10-18 KL. 11:14

Fler arbetsgivare behöver förstå klimakteriets påverkan på yrkeslivet

Av Josefin Petersson

Fler arbetsgivare behöver förstå klimakteriets påverkan på yrkeslivet
Foto: Pressbild

Ett år har gått sedan Klimakteriesäkringen sjösattes av Apotek Hjärtat – ett utbildningsinitiativ som syftar till att öka kunskapen om vad klimakteriet innebär samt vad man som arbetsgivare kan göra för att underlätta för medarbetare i övergångsåldern. Apotek Hjärtats omkring 400 chefer har redan genomfört utbildningen. Nu vill apoteksjätten uppmana fler arbetsplatser att göra klimakteriet till en arbetsmiljöfråga. Varför?

– Nationella undersökningar som vi gjort visar att klimakteriet är ett område präglat av stor okunskap och brist på förståelse bland den svenska allmänheten, inte minst på arbetsplatser. Detta trots att alla kvinnor går igenom det, och där var fjärde kvinna i övergångsåldern uppger att klimakteriet påverkat yrkeslivet negativt, säger Per Bergman, HR-chef på Apotek Hjärtat.

Apotek Hjärtat valde redan vid lanseringen 2022 att göra utbildningen fritt tillgänglig för alla att nyttja. Under hösten släpps utbildningsmaterialet även på engelska för att tillgängliggöra det för ännu fler.

– För att göra verklig skillnad vill vi uppmana fler företag att följa vårt exempel och göra klimakteriet till en prioriterad arbetsmiljöfråga. Kvinnliga medarbetare mitt i karriären ska inte behöva försättas i en onödigt svår situation orsakad av bristen på förståelse som präglar många arbetsplatser idag. Som en modern arbetsgivare är det viktigt att arbeta för professionell utveckling oavsett ålder, för landets alla kvinnors skull men också för att skapa ett starkare näringsliv och samhälle, säger Per Bergman, HR-chef på Apotek Hjärtat.

Klimakteriet är ett högst aktuellt ämne idag. I Sverige banar regeringen väg för ökade satsningar på kvinnohälsa och jämställd vård.

– Det här är definitivt ett område som behöver nya politiska satsningar och en bredare debatt i samhället, inte minst på traditionellt mansdominerade arbetsplatser. Och med vår utbildning vill vi även visa på hur det går att vidta förhållandevis enkla åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för kvinnor i övergångsåldern, säger Per Bergman, HR-chef på Apotek Hjärtat.

Undersökningens resultat i korthet:
57 procent av den arbetsföra befolkningen uppger att de inte har reflekterat över om klimakterierelaterade besvär har påverkat en kollegas humör, mående eller förmåga att utföra sitt jobb*.

Det är betydligt fler män (64 procent) som uppger detta, jämfört med kvinnor (49 procent)*.

Endast 3 procent uppger att deras nuvarande arbetsgivare har uppmärksammat klimakteriet som ett potentiellt problem för de kollegor som drabbas av besvär under övergångsåldern (2022)*.

Samtidigt uppger 64 procent av kvinnorna som varit i klimakteriet att de har upplevt besvär/symtom i samband med övergångsåldern**.

Och 25 procent uppger även att de besvär/symtom de upplevt i samband med klimakteriet har påverkat/påverkar dem negativt i sitt yrke**.

Om undersökningen
*Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Apotek Hjärtat. Den bygger på 2460 intervjuer med svenska allmänheten, 18-79 år. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan 27 juni och 6 juli 2022.

**Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Apotek Hjärtat. Den bygger på ca 1000 intervjuer med kvinnor 50+ år som är eller har varit i klimakteriet, och är riksrepresentativ. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan 11-15 april 2022.