EXTRAMATERIAL 2022-11-28 KL. 19:00

Farlig arbetsmiljö och misstänkt svartarbete

Av Thomas Edgren

120 företag har kontrollerats i en ny myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminalitet. Farlig arbetsmiljö, blockerade nödutgångar och misstänkt svartarbete avslöjades inom bland annat bilvård och skönhetssalonger. Nu uppmanas allmänheten till ökad vaksamhet vid köp av tjänster.

Farlig arbetsmiljö och misstänkt svartarbete
Hittills har myndigheterna gjort cirka 8 000 gemensamma inspektioner mot arbetslivskriminalitet. Foto: Arbetsmiljöverket.

De senaste veckorna har Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Polismyndigheten gjort oanmälda kontroller i flera branscher som är extra utsatta för arbetslivskriminalitet.

Den här gången gjordes inspektioner på företag inom skönhet, bilvård, hotell, städ, bygg, taxi och handel. Hälften av alla företag som inspekterades har fått krav på att rätta till brister i arbetsmiljön. Myndigheterna hittade också misstänkta oegentligheter kopplade till personalliggare, där de som arbetar ska skrivas in för att motverka svart arbetskraft.

- Vi kan inte acceptera ett arbetsliv där människor utnyttjas och seriösa företag riskerar att konkurreras ut. Vi myndigheter gör allt vi kan för att störa de oseriösa företagen. Men för att stoppa dem måste alla hjälpas åt. Som privatperson och konsument kan du göra skillnad när du köper tjänster, påpekar Arne Alfredsson, chef för avdelningen för myndighetsgemensam kontroll vid Arbetsmiljöverket.

I Stockholmsområdet inspekterades bland annat skönhetssalonger och frisörer. Det fanns säkerhetsbrister i lokalerna kopplat till brandskydd, med blockerade nödutgångar och inga brandvarnare.
Skatteverket kunde konstatera att flera företag inte använde personalliggare och det fanns kassor som inte var korrekt registrerade.

I Uppsala, där barberare kontrollerades, fanns liknande brister i brandskydd och personalliggare.
I Karlstad använde personalen vid en nagelsalong starkt lim utan att kunna styrka att de hade utbildning för att undvika till exempel allergier.

I södra Sverige kontrollerades bilvårdsföretag, som däckverkstäder och biltvättar. Här fann myndigheterna farlig arbetsmiljö och misstänkt fusk med personalliggare. Medarbetare vid biltvättar använde farliga kemiska produkter utan rätt skyddsutrustning eller tillgång till första hjälpen.
Bilverkstäder hade tryckkärl som inte var godkända, och kan riskera att explodera, liksom obesiktigade billyftar. I Malmö hittades två misstänkta boplatser på bilvårdsföretag, som anmäldes till kommunen.

- Det fanns personal som inte var inloggade i personalliggaren och några personer lämnade arbetsplatsen när vi kom. Det kan vara en indikation på svart arbetskraft och att löner inte redovisas, det utreder vi efter besöken, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket.
-
Bland de kontroller som Polismyndigheten genomförde vid byggarbetsplatser runt om i landet märks främst olika överträdelser mot utlänningslagen, där personer som saknade arbets- och uppehållstillstånd påträffades.

Utöver de fysiska kontrollerna ute på arbetsplatserna kan inspektionerna leda till att andra myndigheter gör fortsatta utredningar. Arbetsförmedlingen kommer att utreda ett antal företags rätt till fortsatta anställningsstöd, då kontrollerna lett till misstankar om skenanställningar och andra oegentligheter.

- Det är viktigt att våra anställningsstöd går till rätt mottagare och på rätt grund. De som otillbörligt försöker nyttja välfärdssystemen ska stoppas och här är myndighetssamverkan en viktig del i att upptäcka de fallen, säger Caroline Handfast på Arbetsförmedlingen.


FOTNOT
Använd din konsumentmakt vid köp – så kan du göra
• Be om kvitto. Om det är en tjänst du betalar för direkt ska du alltid erbjudas kvitto. Om du inte erbjuds kvitto så be att få ett, även när du betalar med kort eller swishar.
• Kolla skyddet. Har de som utför arbetet skydd eller hjälpmedel så att de inte riskerar att skada sig? Det kan vara skyddshandskar mot kemikalier eller hörselkåpor mot buller. Var nyfiken och ställ frågor. Ser du något du reagerar på, ta upp det med det företag du anlitar eller tipsa myndigheterna.

• Fundera över priset. Jämför flera företag för det du vill ha gjort. Fundera på om priserna är rimliga. Om ett pris är mycket lägre än övriga, fråga gärna vad det kan bero på.