EXTRAMATERIAL 2021-10-15 KL. 09:45

Brist på arbetskraft trots hög arbetslöshet

Av Thomas Edgren

Bristen på arbetskraft har blivit tydlig efter att restriktionerna lättats. Flera branscher över hela landet upplever problem med att hitta personal trots en hög arbetslöshet.

Brist på arbetskraft trots hög arbetslöshet
Flera branscher över hela landet upplever problem med att hitta personal trots en hög arbetslöshet. Arkivfoto: Thomas Edgren

I slutet av september var närmare 388 000 personer inskrivna arbetslösa, vilket är en minskning med närmare 77 000 personer jämfört med samma månad förra året. Därmed har arbetslösheten minskat till 7,5 procent från 9,0 procent på ett år.

Brist på arbetskraft
Arbetslösheten är dock fortfarande hög. Samtidigt råder det brist på arbetskraft i hela landet. I september annonserades närmare 124 000 lediga jobb i Platsbanken, vilket kan jämföras med 60 000 samma månad i fjol och 80 000 för två år sedan.
Redan före pandemin fanns en brist på utbildad arbetskraft, exempelvis kockar, ingenjörer och undersköterskor. När arbetsmarknaden har kommit igång igen har bristen åter blivit synlig.

Många blev korttidspermitterade
Det har också tillkommit en brist på personer i ingångsjobb, exempelvis serveringspersonal. Denna brist är sannolikt kortsiktig och är särskilt stor inom de branscher som drabbades hårt av restriktionerna, exempelvis hotell- och restaurang och besöksnäringen. En förklaring kan vara att många av dem som blev korttidspermitterade eller uppsagda under pandemin har valt att skola om sig eller har hittat ett jobb i en annan bransch.
– Det är svårt att få tag i arbetskraft med efterfrågade kompetenser eftersom arbetsgivarna söker efter samma personal samtidigt. Den här bristen är dock övergående, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Fokuserar på att vägleda och motivera
För att komma tillrätta med den långsiktiga bristen på arbetskraft fokuserar Arbetsförmedlingen på att vägleda och motivera fler till utbildning som leder till arbete. Mer flexibla möjligheter för utbildning, omställning och kompetensutveckling är nödvändiga.
– Många arbetssökande har inte de kompetenser eller den utbildning som arbetsgivarna efterfrågar. En tredjedel av dem som är inskrivna på Arbetsförmedlingen saknar gymnasieutbildning och många saknar också tillräcklig svenska, säger Annika Sundén.

Förbättra arbetsvillkoren
Även arbetsgivarna har ett ansvar. Det kan handla om att förbättra arbetsvillkoren för att kunna behålla befintlig personal och för att kunna attrahera fler personer till utbildningar kopplade till bristyrken.
– Som arbetsgivare kan det också vara bra att se över sina krav på kompetens och erfarenhet. Många som saknar formella kompetenser har informella kompetenser som kan vara nog så värdefulla, säger Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i september 2021.


Kort om arbetsmarknaden i september 2021
Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2020.
1. 7,5 procent var inskrivna som arbetslösa (9,0).* Sammanlagt 387 704 personer (464 398).
2. 9,8 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (12,8).* Sammanlagt 50 327 ungdomar (68 782).
3. 190 372 personer var öppet arbetslösa (273 489).
4. 197 327 personer deltog i program med aktivitetsstöd (190 901).
5. 27 617 personer anmälde sig som arbetssökande (35 344).
6. 38 865 personer fick arbete (40 199).
7. 1 946 personer varslades om uppsägning (6 119).
*Andel av den registerbaserade arbetskraften.


SENASTE E-TIDNING


Fler E-tidningar

SENASTE I EXTRAMATERIAL

Fler nyheter

MEST LÄSTA EXTRAMATERIAL

Fler nyheter