EXTRAMATERIAL 2023-5-11 KL. 13:01

Brist på anställda sjuksköterskor nu i landets samtliga regioner – arbetsmiljön måste förbättras för att stoppa personalflykten

Av Josefin Petersson

För första gången någonsin råder det brist på anställda sjuksköterskor i landets samtliga regioner. Detta enligt färska siffror från Socialstyrelsen. På sjuksköterskans yrkesdag den 12 maj vill Vårdförbundet lyfta denna fantastiska yrkeskår och samtidigt betona att förändringar gällande arbetsmiljön måste göras nu för att vända utvecklingen. ”Situationen är akut och vi efterlyser politiker och arbetsgivare som agerar för att förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskor så de kan stanna i yrket utan att själva bli sjuka”, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

Den 12 maj är det internationella yrkesdagen för sjuksköterskor. Dagen hyllas stort över hela världen, bland annat International Council of Nurses, ICN, lyfter årets tema ”Our nurses – our future” för att betona betydelsen av denna viktiga yrkeskår.

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar Sveriges sjuksköterskors fackliga intressen och driver utvecklingen av professionen. Enligt Socialstyrelsen rådde det förra året brist på anställda sjuksköterskor i 18 av landets 21 regioner. De senaste siffrorna visar att nu är det brist i alla 21 regioner och i nästan alla kommuner. Det är även brist på specialistsjuksköterskor i hela landet och för att klara omställningen till en personcentrerad vård behövs betydligt fler specialistsjuksköterskor inom ambulans, anestesi, barn och ungdom, distrikt/primärvård, intensiv, kirurgi, medicin, operation, psykiatri och vård av äldre. 

– Med brist på sjuksköterskor i landets samtliga regioner och nästan alla kommuner är läget allvarligare än någonsin. Men jag vill påminna om att det finns nära 14 000 legitimerade sjuksköterskor som lämnat yrket och arbetar med annat idag. Många anger den pressade arbetsmiljön som skäl så om den förbättras och personalen lyssnas mer på så är det fullt möjligt att fler vill och kan jobba kvar, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.
Enligt en rapport från SCB så har majoriteten av dem som lämnat vården gjort det på grund av faktorer som lön, karriärmöjligheter och arbetsmiljö. Det är faktorer som arbetsgivarna kan påverka. 

– Vårdförbundet har tagit fram en arbetsmiljörapport som visar att runt 32 procent av landets sjuksköterskor valt att arbeta deltid, och många anger arbetsbelastningen som skäl. Skulle det finnas tid för återhämtning och yrkeskåren skulle få mer inflytande är det fullt möjligt att flera sjuksköterskor skulle komma tillbaka och/eller kunna arbeta heltid. Skulle alla de sjuksköterskor som idag arbetar deltid i stället jobba heltid skulle det motsvara 7645 heltidstjänster. Så det finns allt att vinna på att arbetsgivare och politiker agerar utifrån att förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskorna, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

Enligt WHO så ses sjuksköterska som ett framtidsyrke och man räknar med att det runt världen behövs ytterligare 9 miljoner sjuksköterskor till år 2030. Det finns med andra ord stora behov av fler sjuksköterskor i tjänst och Vårdförbundet har flera konkreta förslag som både långsiktigt och kortsiktigt kan vända utvecklingen.

Vårdförbundets förslag:
• Ett hållbart yrkesliv för dem som arbetar dygnets alla timmar. Det behövs en hållbar schemaläggning där arbetspass aldrig är längre än 10 timmar och personal får minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila mellan arbetspassen.  
• Fyra veckors sammanhängande sommarsemester. Yrkeskåren behöver också få ledigt och vara med sina familjer när andra är det.
• Förutsättningar att arbeta heltid, under hela yrkeslivet. Inflytande, flexibilitet och luft i schemat så det finns tid för kortare återhämtning under arbetsdagen.
• Löneutveckling över resten av arbetsmarknaden. Yrket kräver akademisk utbildning och stort ansvar. Det behöver även synas i plånboken.
• Specialistutbildning inom anställningen. Exempelvis erbjuda sjuksköterskor utbildningsanställningar (Akademisk specialisttjänstgöring, AST) som möjliggör studier till specialist med full lön.
• Kontinuerlig kompetensutveckling och karriärmöjligheter.

SENASTE E-TIDNING


Fler E-tidningar

SENASTE I EXTRAMATERIAL

Fler nyheter

MEST LÄSTA EXTRAMATERIAL

Fler nyheter