EXTRAMATERIAL 2023-5-16 KL. 13:35

Blomsterlandet växlar över till växtbrätten i träfiber

Av Josefin Petersson

Blomsterlandet växlar över till växtbrätten i träfiber
Foto: Pressbild

Blomsterlandet övergår till blomsterbrätten som är tillverkade av pressad träfiber istället för de konventionella i plast.

- Vi är stolta över att Blomsterlandet är den första trädgårdskedjan i Sverige som väljer att gå över till ett förnybart material som träfiber. Det är ett led i vårt hållbarhetsarbete där vi ständigt ser över hur vi kan minska användningen av plast och bli mer cirkulära i allt vi gör, säger inköpschef Andreas Karlsson.

Det handlar om de tråg som krukväxter levereras på, ofta kommer åtta till tio krukväxter på ett och samma brätte. Blomsterlandet introducerar nu – i samarbete med Stora Enso – brätten som är tillverkade av träfiber som formpressats. Tillverkningen sker i Sverige av trä som kommer från Norden. Inledningsvis är det fyra av Blomsterlandets svenska växtleverantörer som kommer att använda de nya brättena.

- Vi beräknar kunna återanvända brättena omkring fyra-sex gånger i samarbete med odlarna. Sedan kan brättena återvinnas.

Övergången till de nya brättena kommer att ske stegvis och först ut är säsongsblommor. Av de plastbrätten som fortfarande kommer att användas under övergångsperioden, återanvänds omkring 80 procent innan de går till plaståtervinning.

Mer info:
Brättet heter Pure Fibre Horti Tray och tillverkas i Sverige av Stora Enso. Det är helt plastfritt och tillverkas av träfiber från skogar i Norden och enligt Stora Ensos beräkningar är klimatavtrycket omkring 70 procent lägre jämfört med motsvarande plastprodukt. Genom att återanvända brättena minskas klimatavtrycket ytterligare.

Inledningsvis är fyra odlare med och levererar växter till Blomsterlandet på det nya brättet: Björkebo trädgård, Frillesås, Tingdal och Tågerups.