EXTRAMATERIAL 2023-10-16 KL. 10:36

Bli sambo - bra för hälsa och ekonomi

Av Josefin Petersson

Med stigande bolåneräntor och högre matpriser som skjuter i höjden kan man spara mycket pengar på att bli sambos och dela på utgifterna. Länsförsäkringar har räknat ut att en person kan spara 8 500 kronor i månaden på att bli sambo. I vissa delar av landet är besparingen högre än så.
I bilagan hittar du uträkningarna för fyra delar av landet (som avspeglar skillnaderna i bostadspriser och att Sverige har fyra elområden).

I Sverige kommer ett singelhushålls totala årskostnader under 2023 att uppgå till totalt 277 000 kronor. Det är en ökning med 37 000 kronor jämfört 2022.
Om två singelhushåll bestämmer sig för att flytta ihop blir årskostnaden per person i stället 125 000 kronor under 2023, givet att man delar lika på gemensamma kostnader förutom ens egna individuella kostnader. Det betyder att man sparar 103 000 kronor per år eller 8 500 kronor per månad.
I Stockholms län blir besparingen större för de som går från singlar till sambos, cirka 10 200 kronor i månaden.

-Alla hushåll har fått utstå hårda ekonomiska kostnadssmällar under de senaste åren, där kostnaderna upptagit en allt större del av inkomsterna. Under 2023 lägger ett singelhushåll närmare 92 procent av lönen på räntor, mat, drivmedel och el samt alla andra levnadsomkostnader. Om två personer flyttar ihop landar andelen i stället på något över 58 procent, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

-Förutom att det förstås är mysigt att bo ihop är det också bra rent ekonomiskt att kunna dela på de gemensamma utgifterna. Att bo tillsammans kan göra att det blir pengar över som paret kan spara eller lägga på annat trevligt, säger Stefan Westerberg.

Men när man flyttar ihop är det viktigt att diskutera ekonomi och juridik. En sak man definitivt bör sätta sig in i är samboavtalet, som reglerar hur ägandet av bostaden och lösöret ser ut för bägge parter.

– Glöm heller inte att prata om ekonomin, helst innan ni flyttar ihop. Särskilt om ni har olika ekonomiska förutsättningar och vanor. Det finns många sätt att se på fördelningen av utgifterna, det viktiga är att ni är överens om hur ni vill göra, säger Stefan Westerberg.

Tips till dig som ska flytta ihop
• Anmäl flytten hos Skatteverket och på adressändring.se.
• Gör en sambobudget och fördela utgifterna rättvist. Ett gemensamt hushåll behöver inte innebära en gemensam ekonomi. Men eftersom mycket blir gemensamt, till exempel hyra, mat och försäkringar, är det värt att diskutera hur era ekonomiska förutsättningar och prioriteringar ser ut. Vad sparar ni in på och vad är ni villiga att lägga lite extra på? Tjänar en av er mer och hur ska ni fördela utgifterna?
• Starta ett gemensamt sparande. Öppna var sitt sparkonto, fondkonto eller ISK och starta ett månadssparande. Döp till exempel kontot till ”semester” eller ”bröllop” – då blir det mentalt svårare att använda pengarna till något annat.
• Håll koll på sambolagen. När två ogifta personer bor tillsammans i ett parförhållande blir de sambor. Som sambor har ni ett sämre juridiskt skydd jämfört med om ni vore gifta. Många känner inte till att det endast är den gemensamma bostaden och bohaget (till exempel möbler) som ni har skaffat tillsammans, som omfattas av sambolagen och därmed ska delas lika vid en separation eller dödsfall. Som sambo är det extra viktigt att se till att stå på kontrakt och kvitton vid köp av kapitalvaror tillsammans så att man blir samägare. Sambor ärver inte varandra – skriv testamente.
• Se över ert försäkringsskydd. De flesta har en hemförsäkring. När ni flyttar ihop bör ni se till att den täcker er båda. Passa samtidigt på att se över alla era försäkringar. På så sätt kan ni sänka era totala försäkringskostnader och samtidigt säkerställa att ni har ett tillräckligt bra skydd.