EXTRAMATERIAL 2022-11-29 KL. 18:00

Bemanningskrisen inom sjukvården förvärras

Av Thomas Edgren

Inga vårdköer kan kortas utan personal. Dagens budgetproposition ger inte tillräckliga ekonomiska medel för att säkra bemanningen. Det påpekar Vårdförbundets vice ordförande Madelene Meramveliotaki.

Bemanningskrisen inom sjukvården förvärras
”Satsningar på förbättrad arbetsmiljö inom sjukvården måste vara långsiktiga för att personalen ska stanna kvar”, poängterar Vårdförbundets vice ordförande Madelene Meramveliotaki. Foto: Ulf Huett.

I höstens budgetproposition höjer regeringen de generella statsbidragen till kommuner och regioner med 6 miljarder 2023, varav 4,2 miljarder till kommuner och 1,8 miljarder till regionerna. Det är långt ifrån de 20–30 miljarder som SKR menar att regioner och kommuner riskerar i underskott till följd av ökad inflation och kommande löne- och kostnadsökningar. Samtidigt fasas flera av de ekonomiska stöd ut som kommuner och regioner erhållit under pandemin.

- Inga vårdköer kortas utan personal. Eftersom grundstödet till regioner och kommuner inte tar hänsyn till ökad inflation är risken att bemanningskrisen i hälso- och sjukvården förvärras. Vårdplatser i slutenvården förblir stängda då det saknas personal med rätt kompetens, säger Madelene Meramveliotaki, vice ordförande, Vårdförbundet.
-
- Satsningar på förbättrad arbetsmiljö och löner inom sjukvården måste vara långsiktiga. Kommuner och regioner behöver långsiktiga kompetensförsörjningsplaner för att personalen ska stanna kvar.
-
Vårdförbundet välkomnar att arbetet med omställningen till en personcentrerad nära vård fortsätter, och att regeringen fortsätter att bygga ut primärvården.

- Omställningen till en personcentrerad nära vård behöver snabbas upp och vården bemannas med rätt kompetens. Det behövs mer legitimerad personal, fler sjuksköterskor i kommunernas hemsjukvård och äldreomsorg. Verksamheter måste permanentas, och ”projektifieringen” av omställningen övergå i långsiktiga former, säger Madelene Meramveliotaki.