EXTRAMATERIAL 2023-4-26 KL. 14:17

Bara två av tio småföretag har en plan för sitt hållbarhetsarbete

Av Josefin Petersson

Bara två av tio småföretag har en plan för sitt hållbarhetsarbete
Foto: Pressbild

Fem av tio småföretagare tror att företag som arbetar aktivt för ökad hållbarhet får konkurrensfördelar. Trots det har färre än två av tio småföretagare en fastställd hållbarhetsstrategi. Det visar en ny kartläggning som Visma Spcs genomfört bland över 800 småföretagare.

– Eftersom fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag är de en nyckel för att bygga ett hållbart samhälle. Företag som arbetar aktivt med hållbarhet skapar nya affärsmöjligheter, fördjupar sina kundrelationer och blir en mer attraktiv arbetsgivare, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Knappt två av tio småföretagare, 19 procent, har en fastslagen plan för sitt hållbarhetsarbete. Den vanligaste orsaken till att en stor majoritet saknar en plan är att kunderna inte efterfrågar det. Men trots att så få företag har en utarbetad hållbarhetsstrategi, anser fem av tio småföretagare, 49 procent, att ett aktivt hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar.

År 2024 träder EU:s nya lag om hållbarhetsredovisning Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, i kraft. Då blir kraven på hållbarhetsredovisning betydligt mer omfattande och ungefär 50 000 företag inom EU måste hållbarhetsrapportera, jämfört med de cirka 12 000 företag som omfattas av dagens regler. Även små företag väntas påverkas, eftersom de bolag som omfattas av den nya lagen sannolikt kommer att välja leverantörer utifrån bland annat deras klimatpåverkan.

– Det måste bli enklare att driva ett aktivt hållbarhetsarbete som ger affärsmässiga fördelar, därför har vi tagit fram tjänsten Visma eEkonomi Klimatrapport. Nu kan landets småföretagare mäta, rapportera och få insikt i hur de kan reducera sitt klimatavtryck genom några knapptryck i bokföringssystemet, säger Helene Struthers, digitaliseringsexpert på Visma Spcs.

I Sverige finns omkring en miljon företag registrerade hos Bolagsverket, varav merparten är små bolag med upp till nio anställda. Samtidigt visar en Sifoundersökning att så många som var tredje svensk, 33 procent, drömmer om att bli egen företagare.

Om undersökningen:
Onlineundersökningen genomfördes mellan 3 och 15 februari 2023 och besvarades av mellan 816–879 småföretagare i landet. Frågorna som ställdes var följande:

Har företaget en fastslagen/skriven plan för sitt hållbarhetsarbete?
Ja: 19 procent
Nej: 63 procent
Nej, men vi planerar för det: 11 procent
Vet ej: 7 procent

Om nej på ovanstående, varför har ni inte det?
Vi ser inga fördelar med det: 27 procent
Ingen i företaget vet hur man arbetar med frågorna: 4 procent
Det finns inte tid: 9 procent
Det skulle kosta för mycket: 2 procent
Våra kunder efterfrågar inte det: 36 procent
Vet ej: 22 procent

Tror du att företag som arbetar aktivt för ökad hållbarhet har en konkurrensfördel?
Ja, en stor fördel: 11 procent
Ja, en viss fördel: 38 procent
Nej, inte en särskilt stor fördel: 19 procent
Nej, ingen fördel alls: 13 procent
Vet ej: 19 procent

Fakta: Klimatrapporten från Visma Spcs
Kostnadsbaserade beräkningar ger en uttömmande och konsekvent bedömning av ett företags klimatavtryck. Visma eEkonomi Klimatrapport beräknar företagets klimatpåverkan genom automatisk inläsning och kategorisering av företagets bokförings- och leverantörsdata som kontoplan, leverantörsfakturor och leverantörsregister.

Beräkningarna i Klimatrapporten bygger på underlag från Statistikmyndigheten SCB och följer the Greenhouse Gas protocol, GHG-protokollets riktlinjer för beräkning av klimatpåverkan. Visma Spcs Klimatrapport är utvecklad i samarbete med företaget Atmoz, som är specialiserade inom klimatredovisning och GHG-protokollet.

Fakta: Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD
I november 2022 röstade EU-parlamentet igenom EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Direktivet är en del av EU:s agenda för hållbar finansiering. Syftet är att öka tillgången till information om hur företag påverkas av hållbarhetsfrågor samt hur företag påverkar människor och miljö. Enligt de nya reglerna ska företagens hållbarhetsrapporter granskas och certifieras av tredje part och informationen måste vara tillgänglig digitalt. Dagens regler omfattar cirka 11 700 företag. Det nya direktivet gör det obligatoriskt för ungefär 50 000 företag inom EU, varav omkring 4 100 svenska bolag, att hållbarhetsrapportera. Beroende på företagens omsättning, balansomslutning och antal anställda börjar kraven implementeras mellan år 2024 och 2026.