EXTRAMATERIAL 2023-11-6 KL. 13:06

Antalet Fysisk aktivitet på recept sjunker i Sveriges regioner

Av Josefin Petersson

Antalet Fysisk aktivitet på recept sjunker i Sveriges regioner
Foto: Pressbild

Antalet utfärdade recept på fysisk aktivitet (FaR) har minskat de senaste åren. FaR är en metod att både förbättra patienters hälsa och minska sjukvårdskostnaderna för regionerna. Mellan 2019 och 2022 har antalet FaR-remisser sjunkit med åtta procent.

Möjligheten för sjukvården att skriva ut fysisk aktivitet som behandling till patienter har funnits sedan början på 2000-talet. Syftet är att förbättra patienters hälsa då många av de stora folksjukdomarna handlar om livsstilsfaktorer. Genom träning och fysisk aktivitet går det att nå betydligt bättre medicinska resultat än genom att bara använda läkemedel.

En kartläggning som Friskvårdsföretagen gjort i samtliga Sveriges regioner visar att det sammantaget varit en nedgång i antalet utskrivna FaR-remisser de senaste åren.

- Sedan FaR infördes har det varit en mycket uppskattad modell för både sjukvården och patienterna. Att remisserna nu går ner är oroande, särskilt som pandemin snarare borde ha inneburit ett större behov av fysisk aktivitet. Vi borde ha mer fysisk aktivitet i Sverige, inte mindre, säger Katarina Andersson, ordförande för Friskvårdsföretagen.

Kartläggningen visar även på stora skillnader mellan regionerna. Bäst är Västra Götaland och Västernorrland där 20 000 respektive 12 000 FaR-recept skrivs ut varje år. I botten ligger Kalmar och Gävleborg där endast något hundratal FaR-remisser skrivs ut.
- Siffrorna är tyvärr inte helt jämförbara mellan regionerna. Ett problem är just att det inte finns någon enhetlig modell för rapportering av FaR. I vissa regioner räknar de samtal med patienten om fysisk aktivitet, medan i andra regioner är det antalet registrerade recept. I våra kontakter med regionerna framträder en tydlig bild. FaR är mycket uppskattat, men många är osäkra på hur det går till och framför allt hur det ska följas upp. Här behöver det bli mycket tydligare riktlinjer från nationell nivå, säger Katarina Andersson.

Statistik
Antal FaR 2019 2022
Västra Götaland 20305 20002
Västernorrland 10600 11746
Stockholm 7477 7030
Norrbotten 4931 4244
Örebro 2720 2483
Västerbotten 2117 1325
Halland 1929 1045
Uppsala 584 551
Kronoberg 1510 895
Värmland 1271 510
Skåne 687 681
Västmaland 789 273
Sörmland 630 212
Jönköping 1995 2415
Gotland 257 273
Gävleborg 362 186
Dalarna 209 257
Kalmar 98 73
Östergötland 250 190
Blekinge 1138 598
Jämtland Härjedalen 20 154

Totalt 59 879 55 143
Minskning - 7,9 %
Statistiken har samlats in från FaR-ansvariga i respektive region under hösten 2023.