EXTRAMATERIAL 2023-5-10 KL. 12:39

Ångerrätt vid bilköp - Vad gäller?

Av Josefin Petersson

Ångerrätt vid bilköp - Vad gäller?
Foto: Pixabay

Ångerrätt vid bilköp beror helt på vilket sätt du köpte bilen. I den här artikeln hjälper vi dig ta reda på om du har rätt att ångra ett bilköp eller inte.

Gäller ångerrätten vid köp på plats hos bilhandlaren?
När du köper bil på plats hos en bilhandlare har du ingen ångerrätt enligt lag. Avtalet som du skriver på hos bilhandlaren är bindande, vilket innebär att du som köpare blir skyldig att genomföra din del av kontraktet. Du har rätt att avbeställa en bil innan den har levererats till dig. Du kan bli ersättningsskyldig för de kostnader bilhandlaren haft i samband med beställningen. Ångerrätten gäller inte om bilen har levererats till dig, däremot har du möjligheten att häva ditt bilköp. Men det är inte så enkelt.

När har man rätt att häva ett bilköp?
Om bilen som levererats till dig har uppenbara fel ska bilhandlaren reparera alternativt leverera en ny likvärdig bil. Du kan inte kräva dina pengar tillbaka utan att ge bilfirman en chans att lösa problemet. Uppenbara fel kan vara:

Bilen överensstämmer inte eller är i sämre skick än vad säljaren har lovat.
Säljaren har glömt att informera dig om viktiga saker om bilen, till exempel undvikit att nämna en allvarlig skada.
Om samma fel på bilen återuppstår flera gånger trots att bilfirman har försökt fixa problemet men misslyckats så kan du kräva en hävning. Vid en hävning av köpet ska bilfirman betala tillbaka summan du lagt ut vid köptillfället. Bilhandlaren har rätt att göra ett avdrag beroende på hur mycket du har använt bilen.

Gäller ångerrätten om du köpt bilen online via en bilhandlare?
Köper du din bil online via en bilhandlare och bilaffären har gjorts via mail, telefon eller formulär online så har du 14 dagars ångerrätt efter leverans. Vissa bilhandlare kan dock erbjuda en längre ångerrätt än så, vilket är upp till dem att bestämma. Ångerrättens antal dagar räknas från det att fordonet har hämtats ut eller levererats till din bostad. Det är viktigt att notera att en 14 dagars ångerrätt endast gäller för bilköp som är gjorda på distans. Om du har besökt bilhandlaren personligen, undersökt och kanske provkört bilen innan köpet, gäller inte ångerrätten.

Detta gäller när du använder ångerrätten
Som konsument har du rätt att ångra ditt bilköp inom en viss tidsperiod efter att köpet har genomförts. Om du använder ångerrätten behöver du inte betala för bilen, men om den har använts kan bilhandlaren ha rätt till ett värdeminskningsavdrag.

Du kan inspektera bilen efter köpet utan att riskera värdeminskningsavdrag. Men om du använder bilen på ett sätt som inte anses rimligt kan det leda till en värdeminskning som du måste stå för. Bilföretaget måste informera dig om värdeminskningsavdraget på förhand för att kunna kräva det.

För att undvika oväntade kostnader är det viktigt att vara medveten om dina rättigheter som konsument vid bilköp och noga kontrollera avtal och villkor.

Hur går du tillväga när du vill använda ångerrätten?
När du vill använda ångerrätten så finns det två sätt att gå tillväga.

Ta kontakt via e-post eller sms. När du ska använda din ångerrätt är det viktigt att du dokumenterar ditt samtal med bilhandlaren och detta görs bäst skriftligt.
Ladda ner en färdigblankett från konsumentverkets hemsida. Fyll i blanketen och skicka den vidare till bilfirman.
Oavsett vilken metod du använder är det viktigt att den som skrev på köpavtalet är den som är kontaktpersonen under hela processen.

När ska du få pengarna tillbaka?
Du ska få dina pengar tillbaka inom 14 dagar från det att din begäran om ångerrätt mottagits av bilfirman.

Har du ångerrätt när du köper bil av en privatperson?
Du har inte samma grundskydd och trygghet när du köper bil av en privatperson jämfört med bilhandlare. 14 dagars ångerrätt gäller enbart när du köper din bil från distans genom en bilhandlare. Ångerrätten gäller enbart om du och säljaren kommer överens och binder det till köpet. Sker det ingen överenskommelse har du ingen ångerrätt enligt lag.

Beroende på avtal har du normalt ingen ångerrätt vid beställning av nya bilar
Vid beställning av nya bilar är ångerrätt normalt inte möjligt eftersom de utrustas efter kundens önskemål. Undantag kan gälla vid köp av fabriksnya bilar hos handlare. Viktigt att kolla avtalet och villkoren för att känna till dina rättigheter som konsument.

Sammanfattning
När du köper en bil på plats hos en bilhandlare gäller ingen ångerrätt enligt lag. Du kan endast avbeställa bilen innan den levereras till dig och du kan bli ersättningsskyldig för eventuella kostnader bilhandlaren har haft i samband med beställningen. Om bilen har uppenbara fel efter leverans har du rätt att häva köpet om bilfirman inte kan reparera eller ersätta bilen med en ny likvärdig bil. Vid online-köp har du dock en ångerrätt på 14 dagar efter leverans och bilhandlaren måste återbetala pengarna inom 14 dagar efter mottagande av ångerrättsbegäran. Ångerrätten gäller inte om du har besökt bilhandlaren personligen, undersökt och kanske provkört bilen innan köpet. När du använder ångerrätten behöver du inte betala för bilen, men om den har använts kan bilhandlaren ha rätt till ett värdeminskningsavdrag. Det är viktigt att notera att ångerrätten inte gäller om du köper bilen av en privatperson.

Källa: Wayke.se