EXTRAMATERIAL 2022-11-28 KL. 16:00

150 000 personer behövs till transportbranschen

Av Thomas Edgren

Enligt en rapport från Transportföretagen behövs 150 000 nya medarbetare rekryteras till de transportbranschen fram till 2035. Företagen behöver nyanställa omkring 11 000 personer per år.

150 000 personer behövs till transportbranschen
Fler utbildningsplatser inom gymnasieskola och vuxenutbildning behövs för att lösa bristen på transportpersonal. Och gärna fler kvinnor samt att man kan få CSN-lån för att ta körkort för lastbil och buss. Foto: Arbetsförmedlingen.

Rekryteringsbehoven inom transportbranschens företag är mycket stora både på kort och lång sikt. Lyckas man inte lösa behoven så kommer det enligt rapporten att innebära mycket stora konsekvenser för samhället, menar Arbetsförmedlingen.

- En effektiv och funktionell transportnäring är en förutsättning för att samhället och vardagen ska fungera, vare sig det handlar om transportbärare i luften, på vattnet eller på land, för export eller import, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjningen på Transportföretagen till Arbetsförmedlingen.
- -
Det största behovet är lastbils- och bussförare. Andra yrkesroller där det råder brist är fordonstekniker och taxiförare. Serveringspersonal och kockar inom färjetrafiken är det också brist på.
En anledning till det akuta behovet är att antalet i transporter ökar. Och med det följer ett ökat behov av personal – ett behov som inte tillfredsställs av utbildningssystemet.

När det gäller persontransporter var pandemin en stor anledning till dagens brist. Pandemin drabbade företag inom buss, taxi, flyg och sjöfarten extra hårt. Den personal som då tvingades sägas upp finns inte tillgänglig när efterfrågan på persontransporter kommit tillbaka.

Hur är statusen för utbildningarna till dessa yrken?
- Vi är tacksamma för de utbildningsplatser inom vuxen- respektive arbetsmarknadsutbildningen som är riktade mot yrkesroller inom transportnäringen. Men volymerna är för små. I vissa fall sker utbildningarna i delar av landet där efterfrågan inte är lika stark som på andra ställen. Det är något som vi måste komma till rätta med. Inte minst då vår bedömning är att behovet av anställda med högre utbildning ökar på sikt i transportnäringen. Vi kommer under 2023 fortsätta jobba hårt för att få högre volymer i alla delar av utbildningssystemet, förklarar Caj Luoma för Arbetsförmedlingen.
-
- Önskelistan är lång men några viktiga saker som behövs är fler utbildningsplatser inom både gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Då krävs en närmare dialog med branschföreträdare på regional nivå för att få till relevanta utbildningar. Vi tycker också att företag och branscher måste få ett mycket större inflytande över yrkesutbildningarna.
- Utöver detta så vill vi få in fler kvinnor i branschen. Vi vill också gärna se att man kan få CSN-lån för att ta körkort för lastbil och buss.
-
Vad blir konsekvenserna om rekryteringsbehoven inte löses?
- Försenade leveranser, dyrare transporter, inställda transporter och en förlorade arbetstillfällen. Konsekvenserna är omfattande då ett finmaskigt transportsystem är en förutsättning för fortsatt samhällsutveckling och vårt välstånd. Fungerar inte transporterna kommer näringslivet att få problem. Sammantaget är det konsekvenser som ingen önskar sig, påpekar Caj Luoma.
-