ALVESTA 2022-3-21 KL. 11:35

Södra höjer virkespriserna och inför nytt sortiment

Av Josefin Petersson

Södra höjer virkespriserna och inför nytt sortiment
Södra gör en bred virkesprishöjning och höjer priset för timmer, massaved, klentimmer samt bränsleved. Foto: Pressbild

ALVESTA. Södra gör en bred virkesprishöjning och höjer priset för timmer, massaved, klentimmer samt bränsleved. Samtidigt kompenseras även entreprenörer för kostnadsökningen som skett på grund av höjda bränslepriser. Dessutom inför de ett nytt sortiment för stormskadat leveransvirke. Sortimentet kommer underlätta för Södras medlemmar att hantera skadad skog efter stormarna Malik och Gyda.

Efterfrågan på skogens produkter är fortsatt hög, samtidigt som en stor osäkerhet råder i Europa med följder för såväl individer som marknader. För att upprätthålla flödena till industrin och stärka medlemmarnas lönsamhet höjde Södra priserna från och med den 11 mars på flera virkessortiment.

– Vi bedömer att efterfrågan på skogliga produkter kommer vara stark under våren, men vi befinner oss i ett väldigt osäkert läge med krig i Ukraina och global turbulens. Detta visar på vikten av en stark inhemsk industri och stabila flöden från skogen. Skenande kostnader, inte minst på drivmedel, påverkar familjeskogsbruket negativt och försvårar uttaget av råvara från skogen. Vi ser en allt tuffare situation för Södras 52 000 medlemmar. För att motverka detta så väljer vi nu att göra en bred prishöjning på virke, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog.

Under 2022 har Södra arbetat med närmare 200 entreprenörsföretag, som jobbat med maskinarbeten i skogen och påverkats av höga bränslepriser. Södra kommer att ersätta entreprenörerna retroaktivt för kostnadsökningen under de senaste månaderna, enligt ett nytt beslut. Framåt kommer Södra också att uppdatera sitt dieselindex månadsvis i stället för kvartalsvis.

– Läget är just nu exceptionellt. Det är centralt att entreprenörerna kan utföra arbete i skogen och därför ersätter vi för den senaste tidens kostnadsökning. Det är rimligt att vi i Södra temporärt tar denna kostnad gemensamt utan att föra över kostnadsökningen på våra medlemmar. En ytterligare anledning är att många skogsägare tvingas skjuta upp sina avverkningar på grund av att vi måste prioritera stormupparbetning för att undvika stora granbarkborreangrepp i sommar, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog.

Götaland har drabbats av flera stormar under början av 2022. I slutet av januari drog stormen Malik in över landet och avslutade en period med stor påverkan på skogarna i Södras medlemsområde. Enligt Södras inventering uppskattas drygt två miljoner kubikmeter skog ha blåst ner, varav den största delen i Götalands östra delar. Nu vidtar Södra åtgärder för att underlätta hanteringen av stormskadad skog och inför ett nytt virkessortiment för föreningens 52 000 medlemmar.

– Det är viktigt att man som skogsägare inventerar sin skog och ser till att hantera sin stormskadade skog så snabbt som möjligt. För att underlätta detta arbete för våra medlemmar och effektivisera transportarbetet inför vi i Södra nu ett sortiment för stormskadad skog, säger Kim Gunnarsson, tillförordnad virkeschef Södra Skog.

Södras stormsortiment möjliggör att små leveranser av stormskadad barrmassaved och barrtimmer kan läggas tillsammans, vilket effektiviserar arbetet och hjälper skogsägaren. Priset på det nya stormsortimentet är för massavedsandelen 355 kr/m³fub och för timmerandelen +18 centimeter, 700 kr/m³fub och gäller sedan den 11 mars.

– Stormsortimentet kommer hjälpa Södras medlemmar och familjeskogsbrukare att lättare ta hand om sin stormskadade skog. Med sortimentet kan skogsägaren samla stormskadad massaved och timmer tillsammans, vilket kommer leda till en mindre komplicerad och snabbare avverkning, skotning och lossning, säger Kim Gunnarsson, tillförordnad virkeschef Södra Skog.

Josefin Petersson