ALVESTA 2022-4-7 KL. 11:15

Räddningstjänsten ser fördelar med den nya brandstationen

Av Josefin Petersson

Räddningstjänsten ser fördelar med den nya brandstationen
I slutet på förra veckan påbörjades markarbetet för den nya brandstationen i Vislanda på Brånan 1:11. Foto: Josefin Petersson

VISLANDA. I slutet på förra veckan påbörjades markarbetet på Brånan 1:11 för den nya brandstationen i Vislanda. Värends Räddningstjänst har vägt för och nackdelar mellan både Brånan 1:11 och tomten vid IOGT-NTO lokalen. Tillsammans med deltidsbrandmännen i Vislanda kom de fram till att Brånan är den bästa placeringen för framtiden.
Johan Brandi som är platsansvarig i Vislanda berättar att det som framför allt är positivt med den nya placeringen på Brånan 1:11 är att de kommer bort från skolan, det är ett orosmoment när de är på väg till brandstationen vid larm när de inte syns. När de sitter i brandbilen med sirener och tuta så syns de på ett helt annat sätt.
– Anledningen till att vi valde Brånan 1:11 var för att vi vill ha brandstationen nära, det är en deltidsbrandkår i Vislanda och det tar tid för dem att förflytta sig till brandstationen och då behöver vi titta på var personalen finns på dag och kvällstid och hur Vislanda ska expandera i framtiden. Från larm till påbörjad insats ska det max gå 10 minuter. Då har vi tittat på närheten till det särskilda boendet Björkliden, trygghetsboenden, Vida, övriga industrier och järnvägen och vi tittar också på närheten ut till väg 126. Det handlar om sekunder mellan Brånan 1:11 och tomten vid IOGT-NTO, Brånan 1:11 passar bäst utefter hur personalen arbetar och bor idag, säger Roger Petersson, förbundschef och räddningschef på Värends Räddningstjänst.

Brandkåren i Vislanda åker ofta ut på väg 126, ungefär lika mycket ut mot Huseby som mot Gottåsa och Alvesta, viss procent kanske mer mot Gottåsa men sedan åker de även lite mot Ljungby. Roger Petersson som är förbundschef och räddningschef på Värends Räddningstjänst berättar att detta är något som kommer bli bra när det väl är klart, något som han vill belysa är att de får en modern ny brandstation och möjligheten att öka jämställdheten och anställa personal. Sedan kommer det också finnas möjlighet att dela på utrymmet för där de lägger av sig de smutsiga kläderna från utryckning och deras privata kläder, vilket skapar en bättre arbetsmiljö.
– Om det blir så som det är sagt så kommer det att bli fantastiskt bra, jag ser inga nackdelar men fördelarna är att vi får en brandstation som möter dagens krav på en brandstation. I den nuvarande finns det inte plats för de 23 anställda deltidsbrandmännen, det finns två duschar och man kan inte byta om mer än ungefär 10 samtidigt. Det är så litet, i den nya kommer det finnas möjligheter för både män, kvinnor och hen att byta om, säger Johan Brandi, platsansvarig i Vislanda.

Som deltidsbrandman har man en vanlig anställning hos ett företag och sedan har man en personsökare på sig i en veckas tid och har tillåtelse från arbetsgivaren att åka på larm. I Vislanda är 23 anställda fördelade på fyra lag när de har jour och är därmed sedan lediga från brandkåren i tre veckor efter sin jourvecka.

Josefin Petersson