VÄXJÖ 2022-10-26 KL. 18:27

S:t Lukas firar 50 år: ”Vi ser till hela människan i vår terapi”

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. S:t Lukas psykoterapi i Kronobergs län, som har mottagning på Nygatan 4 i Växjö, firar 50 år i år. Här har många människor fått hjälp av psykoterapeuter med att reda ut sina livsproblem eller att samtala om existentiella frågor.
- I S:t Lukas terapi ser man till hela människan. Det finns en bredare syn på livet med existentiella frågor och livsåskådning i den här terapin, säger Olle Sandvall i S:t Lukas programråd.

S:t Lukas firar 50 år: ”Vi ser till hela människan i vår terapi”
Ann Lilliefelth i styrelsen i S:t Lukas och Olle Sandvall i S:t Lukas programråd vid mottagningen på Nygatan 4 i Växjö. - Hit kan man gå för att reda ut livsproblem eller bara ha någon att prata med om livsfrågor, säger de. Foto: Hans Nilsson

Föreningen S:t Lukas startade psykoterapi i Sverige redan 1939. I början hade man en kristen och psykodynamisk inriktning, men sedan många år är det en religiöst obunden verksamhet som använder sig av olika psykoterapeutiska metoder och som möter människor av olika livsåskådningar.
S:t Lukas finns på flera platser i Sverige. Till Kronobergs län och Växjö kom S:t Lukas 1966. Sex år senare, 1972, startade man psykoterapi med mottagningsverksamhet i Växjö.
På torsdagen den 27 oktober firar S.t Lukas att man haft mottagning i 50 år i Växjö. I Sigfridssalen är det mingel, sedan berättar Christopher Meakin, Lennart Johansson och Annelie Jernetz Pavlatos om "S:t Lukas 50 år: Dåtid, nutid och framtid".
På Domkyrkocentrum bjuder man, enligt programmet, på föredrag med kulturantropologen Mikael Kurkiala, "På sapning efter själen" och avslutar i Linnésalen sedan med räkmacka och efterrätt och kaffe.
Mottagningen ligger på Nygatan 4 i Växjö. Här jobbar tre legitimerade psykoterapeuter på heltid och en ekonom på deltid. Totalt med filialerna i Kalmar och Karlskrona har S:t Lukas psykoterapi sju anställda terapeuter.
Verksamheten är inte vinstdrivande och man kan få tid på mottagningen på eget initiativ eller via avtal med sin arbetsgivare.
Vilka är det då som söker hjälp på S:t Lukas?
- Det är mer kvinnor än män som kommer hit och vill samtala om livet, tyngdpunkten ligger på kvinnor som är 40 år och uppåt, berättar Olle Sandvall.
- De senaste åren har det kommit mer gymnasieungdomar, inflikar Ann Lilliefelth, ledamot i styrelsen i S:t Lukas.
S:t Lukas samarbetar med skolsköterskor, skolkuratorer och Region Kronoberg. Tack vare det kan gymnasieelever över 18 år söka samtalsstöd utan kostnad på S:t Lukas.
Olle Sandvall har varit engagerad i S:t Lukas sedan 1999. De första åren satt han i styrelsen. Numera är han engagerad i programrådet i S:t Lukas och är med och ordnar föreläsningar i S:t Lukas regi. Föreningen har som en av sina uppgifter att främja samtal i frågor som rör det inre livets betydelse, bland annat genom att ordna föreläsningar med samtal efteråt.
- Jag gick med i S:t Lukas för att jag vill göra något för människor som har problem. Sedan är psykologi ett stort intresse, jag har varit lärare i psykologi, filosofi och religion, berättar Olle Sandvall.

Ann Lilliefelth började engagera sig ideellt i S:t Lukas för två år sedan. För att nå äldre människor som kan behöva samtal är hon ibland ute och pratar med pensionärsorganisationer om möjligheten att få terapi i S:t Lukas.
Sedan 2014 har S:t Lukas mottagning i Växjö även ett projekt i Kronobergs och Kalmar län där man genom samtal försöker främja psykisk hälsa hos personer som är 6o år och äldre. Det finansieras av medel från Familjen Kamprads stiftelse och är subventionerade med en egenavgift på 300 kronor med möjlighet till ytterligare subvention efter behov.
S:t Lukas erbjuder individuell psykoterapi och par- och familjesamtal och organisationspsykologi som riktar sig mot arbetslivet. Verksamheten använder metoder som psykodynamisk terapi, kognitiv terapi och EMDR, som står för ”Eye movement desensitization and reprocessing”. En psykoterapeutisk metod för behandling av traumatiska minnen och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Olle Sandvall och Ann Lilliefelth anser att S:t Lukas psykoterapi i Växjö har hjälpt många människor till ett bättre liv. De tror att det kan ha att göra med att verksamheten bygger på en helhetssyn på människan där kroppsliga, sociala, psykologiska och andliga behov möts.
- Till S:t Lukas kan man gå för att reda ut livsproblem eller bara ha någon att prata med om livsfrågor. Här ser man hela människan. Det kan handla om existentiella frågor, det är viktigt. Världshälsoorganisationen, WHO, anser att det finns fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa, förklarar Olle Sandvall.
hans nilsson