VÄXJÖ 2023-11-17 KL. 08:47

Skärvet i Växjö testar AI för att upptäcka cancer

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Årets andra forskningsstipendiat Magnus Falk är kopplad till Region Kronoberg och vårdcentralen Skärvet i Växjö i en stor studie om hur AI kan upptäcka cancer.
- Studien ska ge svar på om den nya tekniken med AI fungerar i praktiken på vårdcentralerna, säger Magnus Falk, biträdande professor vid Linköpings Universitet, för projektet ”Artificiellt Intelligent Beslutsstöd för att upptäcka hudcancer i primärvård”.

Skärvet i Växjö testar AI för att upptäcka cancer
Årets forskningsstipendiater: Josefine Bunke och Magnus Falk som får 250 000 kronor vardera av Cancerstiftelsen i Kronobergs län, här med Jon Pallon, specialist i allmänmedicin på Skärvet och medicine doktor vid Lunds universitet. Foto: Pressbild


Vårdcentralen Skärvet i Växjö fick nyligen status som akademisk vårdcentral och ingår i projektet som Magnus Falk driver.
I projektgruppen finns Hans Thulesius, specialist i allmänmedicin och professor vid Linnéuniversitetet - och Jon Pallon, specialist i allmänmedicin på Skärvet och medicine doktor vid Lunds universitet.

Precis som i den andra forskningsstipendiaten Josefine Bunkes studie handlar det här om hudcancer och den viktiga roll som dermatoskopet spelar.
- De flesta som söker för att få hudförändringar bedömda undersöks i första hand av läkare på vårdcentral. Det är viktigt att upptäcka hudcancer tidigt vilket ställer höga krav på kompetens och tillförlitliga hjälpmedel. Är man det minsta osäker väljer man att för säkerhets skull ta bort hudförändringen, säger Magnus Falk.
- Följden blir att många ofarliga förändringar tas bort. Men trots denna försiktighet, händer det att man missar melanom. Den här studien ska utforska nyttan av artificiell intelligens som hjälpmedel för att upptäcka hudcancer, när det används av läkare på vårdcentral.

Patienterna som söker delas in i två grupper. I den ena, kontrollgruppen bedöms hudförändringen på sedvanligt sätt av läkaren.
I den andra gruppen får läkaren möjlighet att ta en dermatoskopisk bild av hudförändringen med hjälp av mobilappen Dermalyser som därefter använder artificiell intelligens, AI, för att klassa hudförändringen som godartad eller misstänkt elakartad.
Den underliggande AI:n är tränad på fler än 100 000 dermatoskopiska bilder.

Tidigare studier visar goda resultat i nivå med erfarna hudspecialister. I en förstudie har appen med 95 procents säkerhet lyckats urskilja melanom. I den här studien kommer även två andra, vanligare former av hudcancer att kunna bedömas, skivepitelcancer och basalcellscancer.
- Patienterna kan förhoppningsvis få en tidigare diagnos med bättre träffsäkerhet redan i primärvården. Vi räknar med färre missade cancerfall och att färre godartade förändringar opereras bort. Men vi tror också att tillgänglighet och ledtider förbättras i vården av patienter med hudcancer, förklarar Magnus Falk.
- AI kommer att spela en allt större roll som hjälpmedel inom sjukvården och det kan kännas både fascinerande och skrämmande. Men innan vi släpper fram sådana verktyg är det viktigt att vi har studerat både säkerhet och nytta på ett seriöst sätt, säger Jon Pallon på Skärvet.


hans nilsson