VÄXJÖ 2024-2-7 KL. 17:05

Pausad skyddsjakt på nytt i väntan på slutlig dom

Av Hans Nilsson

KRONOBERG. Någon överklagade på onsdagen beslutet om förlängd skyddsjakt på vargindividen G93-23 i Kronobergs län - därefter ställdes den in av förvaltningsrätten.
Länsstyrelsens beslut om förlängning gäller därför inte i väntan på en slutlig dom.

Pausad skyddsjakt på nytt i väntan på slutlig dom
- För många angrepp på tamboskap i ett område kan innebära att vargen lär sig att det finns mat där och stannar i samma område och fortsätter med angreppen, säger Magnus Lundmark på länsstyrelsen i Kronobergs län. Foto: Christel SAGNIEZ från PixabayDet är fastställt att vargen G93-23 har utfört tolv olika angrepp i fyra olika län sedan november 2023.
Vargen rörde sig ner genom södra Sverige under hösten och nu under vintern. Den angrep får i Halland, Skåne och Kalmar. Sedan drog den norrut till Östergötland och återkom därefter till Kronoberg.
Efter alla de angreppen på tamdjur som denna varg har utfört de senaste månaderna beslutade länsstyrelsen i Kronoberg den 17 januari 2024 om skyddsjakt på vargen till och med den 1 februari.
Det överklagades och skyddsjaktsbeslutet avbröts. Förvaltningsrätten avslog sedan överklagandet den 26 januari. Då gällde beslutet om skyddsjakt på nytt.
Sedan beslutade länsstyrelsen den 31 januari om att förlänga skyddsjakten till den 15 februari. Den förlängningen har nu överklagats.
- Skyddsjakten är ingen hämnd på vargen. Men för många angrepp på tamboskap i ett område kan innebära att vargen lär sig att det finns mat där och stannar i samma område och fortsätter med angreppen, säger Magnus Lundmark, naturskyddshandläggare på länsstyrelsen i Kronobergs län.
- Om man har rovjdur som varg och lodjur så är en viss mängd angrepp på tamboskap att vänta, men det får inte bli för stor mängd. Det är otroligt traumatiskt för en fårägare att få sina djur dödade, lägger han till.
Vargen G93-23 anses vara mycket värdefull genetiskt eftersom den är första generationens avkomma av en finsk-rysk invandrad varg. Därför var de skadeförebyggande åtgärderna innan man tog beslut om skyddsjakt långt utöver det som krävs vid angrepp av andra svenska vargar som är starkt inavlade.
Länsstyrelsen har vid flera tillfällen den senaste tiden uppmanat alla fårägare i skyddsjaktsområdet att helt stalla in sina får.