VÄXJÖ 2024-3-15 KL. 19:30

Nato bra för Sveriges säkerhet: ”Ryska hotet uppenbart”

Av Hans Nilsson

KRONOBERG. Sverige är nu fullvärdig medlem i Nato. Hagart Valtersson i Moheda, före detta officer på Högkvarteret i Stockholm och på I11 i Växjö, har många tankar kring detta.
- Det ryska hotet är uppenbart, så Nato är bra för Sveriges säkerhet. Nu är det full fart med att rusta upp försvaret och ingen mening att protestera, det är bara att gilla läget, säger Hagart Valtersson.

Nato bra för Sveriges säkerhet: ”Ryska hotet uppenbart”
- Att vi är med i Nato kommer bara märkas lokalt vid en krissituation eller vid övningar. Men Nato kanske kommer använda Småland Airport i Öjaby som reservflygplats, säger Hagart Valtersson. Foto: Pressbild


Redan för två år sedan intervjuade Lokaltidningen Hagart Valtersson om Sveriges ansökan om medlemskap i försvarsalliansen Nato.
Hagart Valtersson är Centerpartistisk politiker i Alvesta kommun och har många år av militär erfarenhet bakom sig.

Han är för att Sverige blir medlem i Nato, men han var skeptisk beträffande tidpunkten 2022 och tyckte att det hade gått för snabbt.
I Lokaltidningen sa han då att beslutet hade hetsats fram och att riksdagen hade pressats till ett beslut om att vi måste gå med i Nato.
- Jag är 100 procent lojal med att vi är med i Nato nu, men initialt var jag tveksam till den här omgörningen som skedde över en natt. Hela det svenska militärkomplexet blev överraskat, säger Hagart Valtersson.
- Det här borde ha skett när vårt försvar var som starkast, och det var på 80-talet, nu är vi som svagast.
- Det tar tid att bygga upp försvaret igen, men nu ska det gå så snabbt att man knappt mäktar med det. Jag kan tänka mig att de har det väldigt jäktigt nu på försvarsstaben. Men samtidigt ser de det nog som en utmaning.

Som Natomedlem förväntas nu Sverige lägga minst 2 procent av landets BNP på försvarsutgifter. Att vara medlem i Nato kostar Sverige runt en halv miljard kronor per år. Det är pengar som bland annat används till lokaler och personal.
Om Sverige angrips av Ryssland ska vi nu kunna räkna med hjälp från övriga Natomedlemmar. Vi är nu också skyldiga att betrakta ett väpnat angrepp på ett annat Natoland som ett angrepp även på Sverige.
Hagart Valtersson anser att det hade varit nyttigt med en samhällsdebatt om Nato innan vi ansökte om medlemskap. Han tror inte att svenskarna överlag inser vad det innebär att vara med i Nato.
- Man pratar om att unga svenska värnpliktiga kan skickas ut i strid, men det handlar om värnpliktiga som har gjort sin utbildning klar och inte de som är under utbildning.
- Det är dessutom parlamentet i varje land som beslutar om man ska delta i en konflikt efter att ha fått en förfrågan från Natos högkvarter i Bryssel, förklarar Hagart Valtersson och lägger till:
- Vissa pratar också om att det ska vara förbjudet att ha kärnvapen i Sverige. Men om Ryssland till exempel är på väg in i Baltikum och hotar att använda kärnvapen, ska vi då i Sverige säga till USA att de inte får ha kärnvapen på svensk mark?

I december 2021 förklarade Ryssland att man krävde en förändrad säkerhetsordning i Europa med intressesfärer och krav på inflytande över andra staters säkerhetspolitiska val.
Rysslands fullskaliga invasionen av Ukraina den 24 februari 2022 visade att man menade allvar. Det förändrade allt.
Även Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, som varit starkt emot att gå med i Nato, svängde snabbt i frågan.
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, hade troligen information som fick politikerna att tänka om direkt, enligt Hagart Valtersson.
- Politikerna måste ha fått underrättelser från Must och Foi om att Sverige låg illa till om Ryssland forcerade Ukraina snabbt. De fick klart för sig att Ryssland var ett hot på riktigt mot Sverige och att vi inte skulle klara det, tror Hagart Valtersson.
- Hotet från Ryssland är uppenbart. Att Ryssland inte skulle vara ett hot mot Sverige är ett önsketänkande. De som tror att Ryssland inte är ett hot kan ju fråga sig varför alla länder runt Sverige är med i Nato.

Att Sverige nu är medlem i Nato kommer knappt att märkas av i Växjö och Kronoberg, tror Hagart Valtersson.
- Det kommer finnas platser där man lagrar militärt materiel, en del är öppen information men det finns ju också verksamhet som är belagt med sekretess/hemligt. Det är inga öppna platser. Att vi är med i Nato kommer bara märkas lokalt vid en krissituation eller vid övningar.
- Men Nato kanske kommer använda Småland Airport i Öjaby som reservflygplats, där flygplanen landar för att tanka, till exempel.
För Hagart Valtersson, som är före detta officer på Högkvarteret i Stockholm och på I11 i Växjö under många år, känns det speciellt att nu som pensionär följa Sveriges steg mot att bli fullvärdig medlem i Nato.
- Politiskt var det otänkbart att vi skulle gå med i Nato under min tid i försvarsmakten, men vi var väldigt integrerade med västmakterna i vårt system.
- Det systemet var uppbyggt för att vi skulle kunna ta emot hjälp utifrån vid ett anfall från Sovjet, men nu är vi med i en militär allians för första gången på över 200 år och vi får ta vår del av det gemensamma ansvaret, säger Hagart Valtersson.

Att Sverige nu är medlem i Nato kommer knappt att märkas av i Växjö och Kronoberg, tror Hagart Valtersson.
- Det kommer finnas platser där man lagrar militärt materiel, en del är öppen information men det finns ju också verksamhet som är belagt med sekretess/hemligt. Det är inga öppna platser. Att vi är med i Nato kommer bara märkas lokalt vid en krissituation eller vid övningar.
- Men Nato kanske kommer använda Småland Airport i Öjaby som reservflygplats, där flygplanen landar för att tanka, till exempel.
För Hagart Valtersson, som är före detta officer på Högkvarteret i Stockholm och på I11 i Växjö under många år, känns det speciellt att nu som pensionär följa Sveriges steg mot att bli fullvärdig medlem i Nato.
- Politiskt var det otänkbart att vi skulle gå med i Nato under min tid i försvarsmakten, men vi var väldigt integrerade med västmakterna i vårt system.
- Det systemet var uppbyggt för att vi skulle kunna ta emot hjälp utifrån vid ett anfall från Sovjet, men nu är vi med i en militär allians för första gången på över 200 år och vi får ta vår del av det gemensamma ansvaret, säger Hagart Valtersson.
hans nilsson