VÄXJÖ 2023-2-24 KL. 10:14

Linnéuniversitetet söker normkritisk professor - möter kritik av tunga namn

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Linnéuniversitetet i Växjö har utlyst en tjänst som normkritisk professor i design - för att få tjänsten måste man ha rätt normkritisk, dekolonial och queerteoretisk inställning.
Det har mött kritik av ett par kända namn inom den akademiska världen: Sara Kristoffersson, professor i designhistoria som nyligen föreläste i Växjö, och Bo Rothstein, professor i statsvetenskap.

Linnéuniversitetet söker normkritisk professor - möter kritik av tunga namn
Linnéuniversitetet i Växjö möter skarp kritik efter att ha utlyst en tjänst som normkritisk professor i design där kravet är att ha rätt normkritisk, dekolonial och queerteoretisk inställning. Foto: Hans Nilsson


Den välmeriterade professorn Bo Rothstein har till och med slängt in en ansökan på tjänsten som normkritisk professor i design vid Linnéuniversitetet.
I tidningen Fokus skriver Bo Rothstein om tjänsten i Växjö: ”Blir jag avskedad om min forskning får fel resultat?”

Sara Kristoffersson varnar i en debattartikel i Dagens Nyheter för att hotet mot fritt tänkande på högskolor och universitet kommer både utifrån och inifrån. Hon pekar på att risken är att mallade program och överdriven intern idéstyrning tar över på lärosätena.
Sara Kristoffersson nämner Linnéuniversitetet i Växjö som ett färskt och talande exempel på det när man söker en normkritisk professor i design med inriktning visuell kommunikation.
”Men kompetens och ämneskunskaper räcker uppenbarligen inte - man ska tänka i rätt banor också”, skriver Sara Kristoffersson.
Hon fortsätter: ”På avdelningen sker arbetet enligt beskrivningen i annonsen ”genom normkritik, dekolonialism, feminism, queerteori och teorier om posttillväxt” med syfte att bidra till ”en hållbar samhällsutveckling”. Kunskapsbasen och perspektiven är alltså redan utstakade och manöverutrymmet trångt. Tänk rätt. Passar inte galoscherna: sök dig någon annanstans”.

Sara Kristoffersson är professor i designhistoria på Konstfack i Stockholm. Hon drabbades själv av hotet om uteslutning. Detta efter att ha lyft frågan om namnet på skolans utställningslokal - Vita havet - verkligen kunde ses som rasistiskt som vissa elever menade. Hon fick då 44 lärare på skolan emot sig i en kampanj.hans nilsson