VÄXJÖ 2024-5-17 KL. 17:50

Landshövdingen talar på Veterandagen i Växjö

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Den 29 maj är en stor dag för officeren och fallskärmsjägaren Christer Alldén och många av hans kamrater som tjänstgjort i FN:s fredsbevarande styrkor. Då högtidlighålls Veterandagen och han och landshövdingen Maria Arnholm håller tal på trappan till residenset i Växjö.
- Det här betyder väldigt mycket för oss utlandsveteraner, säger Christer Alldén.

Landshövdingen talar på Veterandagen i Växjö
Christer Alldén, ordförande i Veteranerna Kronoberg, landshövdingen Maria Arnholm och Anders Broman, FN-veteran med uppdrag i Iran, Kashmir och Libanon. Den 29 maj håller Christer Alldén och landshövdingen tal vid residenset. Foto: Hans Nilsson


Vid klockan 18.55 onsdagen den 29 maj startar Veterandagen i Växjö med en samlingssignal som ljuder ut över Stortorget från residensets trappa.
Det är en ceremoni som arrangeras varje år i Växjö av Veteranerna Kronoberg. Den hålls varje år i hela Sverige för att hedra personal som deltar eller har deltagit i nationella eller internationella militära eller civila humanitära operationer - och för att högtidlighålla minnet av Sveriges stupade och omkomna krigsveteraner.

Christer Alldén från Moheda är ordförande i Veteranerna Kronoberg. Han tjänstgjorde som FN-soldat i de fredsbevarande styrkorna i Libanon från 1985 till 1987. Först som observatör och sedan som kompanichef.

Christer Alldén kommer hålla tal vid Residenset den 29 maj efter att landshövdingen i Kronoberg, Maria Arnholm, har talat.
I sitt tal kommer han bland annat att hylla kamratskapet och medmänskligheten i FN:s fredsbevarande styrkor.

Han kommer berätta om att ”International Day of United Nations Peacekeepers” startade för 22 år sedan på förslag av Ukrainas regering.
Det är en dag tillägnad alla som har tjänstgjort i FN:s fredsbevarande styrkor sedan 1948 och som syftar till att uppmärksamma deras mod och uppoffringar.

Den som gör FN-tjänst har tagit på sig en riskfylld uppgift för att göra världen bättre och säkrare.
- Vi är dåliga i Sverige på att uppmärksamma personer som har gjort något bra och att berömma. Men här försöker vi uppmärksamma de svenskar som har gjort utlandstjänst för FN, förklarar Christer Alldén.
- Vi slår vakt om de som varit ute i FN-tjänst under Försvarsmakten. Det finns många svenskar som har varit det och de är värda uppskattning.

Vid residenset blir det också sång av Växjö manskör och musik av en sextett ur Hemvärnets Musikkår i Kalmar län.
Ceremonin avslutas med en avmarsch mot Minnesstenen i Museiparken nära Utvandrarnas Museum för att där fortsätta firandet av Veterandagen i Växjö.

Vid Minnesstenen håller Christer Alldén ett tal, lägger ned en krans och hedrar de totalt 83 svenskar med en tyst minut som mist livet när de har medverkat till att arbeta för fred och säkerhet i Kongo, Egypten, Gasa, Sinai, Cypern, Irak, Libanon, Sudan, Afghanistan och nu senast i Mali.
Av dessa har 17 mist livet i stridshandlingar. Många har omkommit i olika typer av olyckor.

Från Småland är det totalt tre som har mist livet i FN-tjänst, varav två var från Kronobergs län. En från Älmhult och en från Lammhult.
- Det känns högtidligt att få marschera från Stortorget till Minnesstenen, man blir stolt och det känns väldigt bra, berättar Christer Alldén.

Runt klockan 20.30 är Veterankvällen över.
- Om vädret är bra den 29 maj hoppas vi på 100 till 200 personer på Stortorget, förklarar Christer Alldén.

hans nilsson


Christer Alldén, Anita Ek som haft FN-tjänst i Libanon som stabsassistent bland annat och Anders Broman, före detta major på I11 i Växjö, som varit observatör åt FN i Iran och i Kashmir, visar stolt upp FN-flaggan. Foto: Hans NilssonChrister Alldén och Anders Broman firar Veterandagen den. Foto: Hans Nilsson


100 000 svenskar i FN-tjänst
I över 75 år har 100 000 svenskar rest ut i 120 internationella FN-uppdrag i 60 olika länder i världen.
De har gjort en insats för freden i främmande land och för att skydda, hjälpa, upprätthålla säkerhet, bidra till fred och arbeta för demokratiska rättigheter.
Initiativet att skicka ut fredsbevarande styrkor kom från FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld.
Han tyckte att FN hade en helt central roll i att lösa internationella konflikter och han ansåg att fredsbevarande styrkor kunde vara ett effektivt verktyg för att uppnå fred.
Den 29 maj hålls "International Day of United Nations Peacekeepers” i hela världen för att uppmärksamma de som tjänstgjort i utlandstjänst åt FN.
Fokuset i år är på de svenskar som tjänstgjort på Balkan i BA 01 till BA 99 för Försvarsmakten.
Det är 9 248 kvinnor och män, varav 133 kommer från Kronobergs län.
Dessa utlandsveteraner uppmärksammas med en jetong som ett tecken på Sveriges uppskattning för deras insats att vakta freden på Balkan åren 1990–2000.


Kronobergare och Växjöbor i FN-tjänst
Totalt har 965 kronobergare hittills gjort FN-tjänst (poliser är inte inräknade, den siffran saknas men flera poliser från Kronoberg har varit i ett stort antal länder)
483 Växjöbor har tjänstgjort för FN (några poliser också)
Just nu har Sverige 17 officerare ute som observatörer i Mellersta Östern och Kashmir och några länder till
18 svenskar från Kriminalvården finns även ute i olika FN-befattningar
Svenska Veteranförbundet ska nu även ge kamratstödsutbildning till krigsveteraner i Ukraina
Sverige har en unik kamratstödsutbildning för att ta hand om de som kommer hem från krigshärjade områden