VÄXJÖ 2023-10-27 KL. 20:19

Hårdare krav på nyanlända - måste jobba för att få bidrag

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Snart måste nyanlända jobba för att få ta del av bidrag enligt ett nytt förslag från regeringen.
Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) från Växjö hoppas kunna sjösätta de nya reglerna innan valet 2026.
- Det är angeläget att komma till skott så fort som möjligt, säger Anna Tenje.

Hårdare krav på nyanlända - måste jobba för att få bidrag
Regeringen vill utreda om nyanlända ska arbeta för att kvalificera sig för olika bidrag. Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M), som var kommunstyrelsens ordförande i Växjö 2017–2022, har frågan på sitt bord. Foto: Pressbild


Under 2022 bestod 57 procent av de hushåll som var långvariga mottagare av försörjningsstöd av utrikesfödda. Bland gifta par och sammanboende betalades 90 procent av det långvariga biståndet ut till utrikesfödda.
Regeringen vill nu att nyanlända ska arbeta för att kvalificera sig för olika bidrag. Det här kravet kan komma att även omfatta de som inte är medborgare men som redan bor i Sverige.

Nu har regeringen tillsatt en utredning som ska ha ett förslag färdigt den 30 september 2024. Det är socialförsäkringsminister Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun 2017–2022, som har det på sitt bord.
Utredningen ska titta på om rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen kan avskaffas för nyanlända med etableringsersättning.
De bidrag det handlar om som nyanlända måste arbeta för att få är, enligt TT Nyhetsbyrån, bland annat bostadsbidrag, bostadstillägg, barnbidrag, flerbarnstillägg, föräldrapenning på grundnivå och garantinivå, sjukersättning, omvårdnadsbidrag, assistansersättning och socialbidrag.
- Hela vårt välfärdssystem bygger ju på att man arbetar och gör rätt för sig. Därför tycker jag det är rätt och rimligt att det är arbete som kvalificerar en in i välfärdssystemen, säger Anna Tenje till TT Nyhetsbyrån.
Anna Tenje kan inte kan säga om det nya systemet är klart innan valet 2026. Utredningen ska först titta på hur kvalificeringskraven ska se ut och och hur snabbt man ska kunna få del av bidrag och ersättningar.

En fråga är om nyanlända ska klara sig bara på etableringsersättning i början. Möjligheten att som idag att få tillägg till etableringsersättningen kan försvinna.
- Det kan vara så att de här extra pengarna inte ger de extra incitamenten för att gå från bidrag till arbete. Marginaleffekterna kan vara så små att du inte tjänar något på att ta ett arbete, säger Anna Tenje.
Anna Tenje och regeringen ser framför sig att även icke svenska medborgare som redan bor här kan påverkas av de nya kraven - och inte bara nyanlända som kommer till Sverige.
- Det hela syftar till att gå från bidrag till arbete. Vi har i dag en jättestor kompetensbrist i det svenska samhället, man skriker efter personal i alla branscher, säger Anna Tenje.
- Man inte ska bli fast och inlåst i ett bidragsberoende, utan hela tiden aktivt kämpa för att göra sig både anställningsbar, men också ta de arbetena som faktiskt finns. Den stora klyftan finns mellan att arbeta, göra rätt för sig, betala skatt, vara delaktig och att stå vid sidan av och leva på bidrag.

hans nilsson