ALVESTA 2024-4-22 KL. 10:39

Första symboliska spadtaget är nu taget

Av Josefin Petersson

Första symboliska spadtaget är nu taget
Eleverna Lo Ahrngrymm, Pippi Kubic Karlsson, Elsa Wiik, Wilmer Karlsson och Charlie Örnvinsson var de som i måndags tog första spadtaget till Skatelövsskolans ombyggnation. Foto: Josefin Petersson

GRIMSLÖV. I måndags togs det första symboliska spadtaget till ombyggnationen av Skatelövsskolan av några elever. Närvarade gjorde också politiker från Alvesta kommun, utbildningsförvaltningen, Allbohus, GBJ Bygg samt en publik med skolelever. Skatelövsskolan i Grimslöv byggs om för att skapa modernare och mer ändamålsenliga lokaler för både undervisning och bibliotek.
Anledningen till att man beslutat om en till och ombyggnation är att skolans lokaler är för små i förhållande till antalet elever. Elevantalet växer framöver och de 190 elever i årskurs F-6 som idag går på Skatelövsskolan förväntas bli uppåt 220-225 om några år. De har idag två paviljonger på skolgården för att möta upp behovet av yta. Den ursprungliga skolbyggnaden är dessutom väldigt sliten och nedgången och därmed behövs också en uppfräschning av lokalerna.

Kostnaderna för rivning, ombyggnation och nybyggnation för hela projektet beräknas att uppgå till 99 800 000 kronor, detta enligt en kostnadskalkyl som Allbohus gjort. I etapp ett som beräknas vara klar höstterminen 2025 byggs ny matsal, nytt bibliotek, kontor, personalrum, rum för skolsköterska och kurator, klassrum för F-klass, fritids, klassrum för hemkunskap, syslöjd, musik och bild. I etapp två som beräknas vara klar höstterminen 2026 byggs träslöjdssal och omklädningsrum för idrotten, renovering av ytskikt i övriga gamla skoldelen görs och det gamla biblioteket blir nya skolsalar.
– Jag skulle säga att det har stor betydelse för bygden med omnejd att skolan renoveras och byggs ut. Det ger flera positiva effekter för Grimslövsborna och för Alvesta kommun. En positiv effekt är att barn och ungdomar får tillgång till en modern utbildningsmiljö, Skatelövsskola är byggd 1964. Det kan också locka till sig fler att vilja jobba i Grimslöv. Vi vet också att en ny skola kan fungera som en central mötesplats och kan stärka gemenskapen i området. På lång sikt kan det bidra till att fler familjer väljer att bosätta sig i Grimslöv, vilket också skapar attraktivitet för Grimslövs samhälle. En investering i Skatelövskolan är en investering i landsbygden och det i sin tur skapar framtidstro, berättar Frida Christensen (S), ordförande i utbildningsnämnden i Alvesta kommun.
– Förutom att det betyder mycket för våra elever och personal att få en ny fräsch skola så tänker jag att det sänder signaler att man från politiken vill satsa på Grimslöv och att man tror på Grimslöv med omnejd. Det betyder självklart också mycket att ha en fin och modern skola i samhället, vilket också kan locka många barnfamiljer att vilja flytta ut till eller runtom Grimslöv. Den nya vägen, väg 23, hjälper också till att det är lätt att pendla till Grimslöv. Jag tror också att den nya skolan kan bidra till att öka kompetensförsörjningen, då en ny skola lockar lärare och pedagoger att vilja jobba på Skatelövsskolan. På skolan idag, vill jag också tillägga, arbetar det ett gäng med fantastiska lärare och pedagoger med stort engagemang, hög kompetens, kunskap och en vilja att driva skolutveckling. Pedagoger och lärare som sätter eleverna i centrum. Alla jobbar verkligen tillsammans och vi har en mycket fin vi-känsla på skolan som vi också är stolta över, berättar Cecilia Wenner Hollström, rektor på Skatelövsskolan.


Josefin Petersson