VÄXJÖ 2024-1-20 KL. 18:00

”Vår krigsberedskap är ganska god”

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Det militära hotet från Ryssland är på riktigt enligt regeringen och ÖB som den senaste tiden har varnat för att kriget kan komma till Sverige och att vi måste vara förberedda
- Det är väldigt viktigt att det finns en medvetenhet hos alla Växjöbor och svenskar kring att det skulle kunna bli krig, säger Marcus Holmqvist, säkerhetschef på Växjö kommun.

”Vår krigsberedskap är ganska god”
- Vi har ett säkerhetsläge nu som har gjort att vi ökat medvetenheten för att det värsta kan hända, säger Växjö kommuns säkerhetschef Marcus Holmqvist. Foto: Hans Nilsson


Under Folk och försvars rikskonferens i Sälen nyligen varnade regeringen och försvarsmakten för att det kan bli krig i Sverige.
Men medborgarna är alldeles för dåligt förberedda på en sådan situation, anser man.

De här budskapen från överbefälhavare Micael Bydén och ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin (M) har väckt stor uppståndelse.
Vissa är kritiska och menar att de blåser upp faran med det ryska militära hotet och skapar oro i landet.
Det är inget Marcus Holmqvist vill kommentera som säkerhetschef på kommunen.
- Samhället kommer i första hand ha fokus på att hjälpa de sårbara och svaga i samhället vid en krigssituation, förklarar Marcus Holmqvist och fortsätter:
- Därför är det mycket viktigt att alla andra är förberedda och planerar för att klara sig själv i minst sju dagar så att man inte är beroende av oss.

På Växjö kommun har man arbetat ett bra tag med kris-och krigsberedskap. Marcus Holmqvist anser att kommunens beredskap är ganska god.
- Vi har ett säkerhetsläge nu som har gjort att vi ökat medvetenheten för att det värsta kan hända. Men vi har jobbat länge med de här frågorna på Växjö kommun. De senaste fem åren har vi stärkt beredskapen för att det kan bli krig, berättar Marcus Holmqvist.
- Vår planering för krig bygger på den kunskap vi har sedan tidigare om planering för krisberedskap. Vi har tagit ganska många steg framåt när det gäller beredskapen kring el, IT och vatten och värme.
- Men vi har fortfarande mycket mer att göra. Det här tar lång tid och kräver mycket planering. Åtgärderna kostar mycket pengar också, och vi har inte fått förstärkt ekonomi för detta än, lägger han till.

Marcus Holmqvist berättar att man på kommunen på allvar har börjat diskutera och göra sig medveten om att det värsta faktiskt kan hända.
- Att göra sig medveten om att det kan bli krig är i sig den viktigaste delen för att man ska kunna arbeta med beredskapen, slår han fast.
Växjö kommun planerar för storskalig mottagning av evakuerade från områden kring kärnkraftverken.
- Den planen kan även till stora delar användas under krig för internflyktingar från andra delar av Sverige.
Alla tillsvidareanställda på Växjö kommun har krigsplacerats.
- De är tingade för Växjö kommuns verksamhet i en krigssituation. Det gäller alla som är tillsvidareanställda som inte är krigsplacerade hos någon annan, till exempel försvarsmakten.

Man har även tittat på hur kommunens samhällsviktiga verksamhet ska upprätthålla el, värme och vatten vid ett krig och hur länge man kan göra det.
Det handlar om att se till att ha reservkraft, IT-säkerhet, planering för nödvatten och att ordna kommunala trygghetspunkter.
- De samhällsviktiga funktionerna måste upprätthållas, som barnomsorg och äldreomsorg och sophämtning till exempel, påpekar Marcus Holmqvist.
- Trygghetspunkter kan vara bygdegårdar eller idrottshallar dit folk kan komma och ladda mobilen, värma sig och få information. Det här är ett pågående arbete nu med trygghetspunkter och planera för hur den höjda beredskapen ska se ut i detalj.hans nilsson