VÄXJÖ 2024-3-8 KL. 18:36

Tonåringar i hederskultur får inte själva välja sin partner: "Oroväckande att så många är så utsatta"

Av Hans Nilsson

KRONOBERG. Flera hundra tonåringar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet i Kronobergs län beräknas växa upp med hedersrelaterat våld och förtryck och i sektmiljö.
De får inte själva välja vem de ska ha ett förhållande med. Påfallande ofta har de sämre hälsa, är mer våldsutsatta och har en bristande framtidstro. Det visar en ny undersökning.

Tonåringar i hederskultur får inte själva välja sin partner:
Yrkesverksamma har ofta har för lite kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, enligt Valentina Hajra. Foto: Privat


- Det är väldigt oroväckande att det är så många som är så utsatta, yrkesverksamma som träffar de här ungdomarna ser oftast inte varningssignalerna, säger Valentina Hajra, utvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa på Region Kronoberg.

Ungdomar som växer upp med hedersrelaterat våld och förtryck och i sekter riskerar att drabbas av flera negativa följder.
Det kan man bland annat se i den undersökning som gjordes 2021 om ungdomars hälsa och levnadsvanor i årskurs 8 och på årskurs 2 på gymnasiet i Kronobergs län.
Man ville undersöka hur ungdomar i länet upplever sitt liv när de är utsatta för negativ social kontroll som hedersrelaterat våld och förtryck - och barn som växer upp i sekter.

Nära 3 500 elever i Kronoberg svarade på enkäten. Av dessa berättade 200 elever (5-7 procent i de olika årskurserna) att de upplever oro för att någon i deras familj eller släkt ska bestämma vem de ska gifta sig i framtiden.
- Men förutsatt att förekomsten är densamma i alla årskurser kan det rent teoretiskt vara runt 600 ungdomar på hela högstadiet och gymnasiet i Kronobergs län som upplever hedersrelaterat våld och förtryck utifrån begränsningar i val av framtida partner, förklarar Valentina Hajra.

Bland de elever som inte får välja sin partner själv är det generellt dubbelt så vanligt med sämre allmänhälsa, psykisk ohälsa och självskadebeteende.
Det handlar om varannan elev av de som inte får välja sin framtida partner, i årskurs 2 på gymnasiet, påpekar Valentina Hajra, utvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa.
De elever som inte får välja sin framtida partner har i betydligt större utsträckning utsatts för fysiskt våld av någon vuxen, och blivit mobbad och sexuellt utsatt jämfört med övriga elever.
Runt 18-19 procent uppgav att de har varit med om att någon vuxen behandlat dem fysiskt illa. Till exempel slagit dem eller gett dem en örfil, jämfört med 4 procent av de som får välja sin partner själv.
Bland dessa elever är det också en betydligt högre andel som saknar tillit till vuxna, jämfört med övriga elever.
- Deras utsatthet riskerar att bli livslång och de negativa hälsoeffekterna eskalerar med tiden, säger Valentina Hajra.

Hon pekar på att samhället måste se deras utsatthet och vara rustat för att hantera deras psykiska ohälsa och ensamhet.
- Folk som jobbar i skolan, på socialen, inom sjukvården och inom polisen måste bli bättre på att se varningssignaler hos de här ungdomarna. Man har för lite kunskap idag om detta, säger Valentina Hajra.
- Jag tror att yrkesverksamma ofta har för lite kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och har svårt att tolka varningssignaler och att se problemen. Det innebär att de inte ser hur utsatta de här ungdomarna är, och då får ungdomarna ingen hjälp.

De här ungdomarna känner sig dessutom betydligt mer ensamma och 18 procent i undersökningen svarade att de såg ganska eller mycket negativt på sin framtid.
- I hederskulturen förbjuds flickor och pojkar att till exempel vara med på sexualundervisning och fritidsaktiviteter. De har ofta ingen att prata med om hur de mår, de är ensamma i sin frustration, förklarar Valentina Hajra och fortsätter:
- De som lever med negativ social kontroll utsätts för olika former av bestraffningar. En ungdom som drar skam över familjen eller kollektivet måste kontrolleras och det blir svårt för ungdomen att stå emot.
- Samhället har börjat se tecken på ungdomar utsatta för negativ social kontroll drabbas av kollektiva bestraffningar och i värsta fall mord. Ungdomar som växer upp i sekter riskerar att utsättas för kollektiva påtryckningar att till exempel utfrysning, isolering eller uppmuntran att ta livet av sig, lägger hon till.hans nilsson


- I hederskulturen förbjuds flickor och pojkar att till exempel vara med på sexualundervisning och fritidsaktiviteter. De har ofta ingen att prata med om hur de mår, de är ensamma i sin frustration, förklarar Valentina Hajra. Foto: Privat