ALVESTA 2024-6-17 KL. 10:47

Så gick det i EU-valet i Alvesta

Av Josefin Petersson

ALVESTA. Förra helgen var det dags för EU-val i Sverige, i den preliminära rösträkningen på kommun nivå i Alvesta gick det bäst för Socialdemokraterna som ökade med 1,6 procent jämfört med 2019. Kristdemokraterna var i stället det parti som tappade mest, hela 2,9 procent. Valdeltagandet i kommunen landade på 45,8 procent, vilket överrensstämmer med hela Sverige där totalt 50,7 procent röstade. Det är dock en minskning jämfört med 2019, då 55,3 procent röstade.
I år var 14 797 personer i Alvesta kommun röstberättigade i EU-valet 2024, däremot var det endast 6 780 personer som använde sin rösträtt. Valdeltagandet i Alvesta kommun i EU-valet landar därmed på 45,8 procent.
Bäst enligt den preliminära rösträkningen har det gått bäst för Socialdemokraterna som ökar med 1,6 procent till 26 procent, Sverigedemokraterna är fortsatt näst största parti trots att de tappar 2,4 procent till 20,5 procent. Moderaterna ökar med 1,7 procent till 17,9 procent, Centerpartiet tappar 2,1 prcocent och landar på 8,9 procent, Miljöpartiet ökar med 1,2 procent till 8,6 procent, Kristdemokraterna tappar 2,9 procent till 7,1 procent, Vänsterpartiet ökar med 2,4 procent till 7 procent, Liberalerna ökar med 0,3 procent till 1,8 procent. I rösträkningen finns också kolumenen övrigt som landar på 2,1 procent.
Det enda parti i Alvesta kommun som hade en kandidat till EU-valet på partiets personlista var Centerpartiet, i form av Thomas Haraldsson, såhär säger han om sin EU-vals kampanj och vad han tror ligger bakom Centerpartiets tapp i år.

Hur skulle summera din personliga EU-vals kampanj?
– Jag tycker det varit en bra valrörelse med många aktiviteter runt om i kommunen. Eftersom jag varit Centerpartiets lokala kandidat här i länet har jag även varit runt i stort sätt i hela länet på olika sätt under hela detta året. Det har överallt varit positiva tongångar och ett bra debattklimat. Jag är även glad för att de stora globala frågorna som är basen i EU samarbetet varit i fokus så som freden, klimatet, friheten, medmänsklighet, jord och skogsbruk. Det som tyvärr gör mig besviken och bekymrad är att det ser ut att bli ett rejält lägre valdeltagande i vårt län jämfört med förra valet. Vi partier behöver ta detta på allvar och göra bättre ifrån oss nästa val, säger Thomas Haraldsson.

Inför EU-valet hoppades du på fler än två mandat för Centerpartiet, hur ser de möjligheterna ut?
– Jag och Centerpartiet är väldigt glada över att vi behåller de två mandat som vi hade förra mandatperioden. Det är mandaten som är de viktigaste. Sedan vill jag alltid att vi ska bli större, vilket jag kommer fortsätta arbeta stenhårt för i kommande val, säger Thomas Haraldsson.

Både i Alvesta och i Sverige som helhet backar Centerpartiet i den preliminära rösträkningen jämfört med 2019, hur ser du på det?
– Andelsmässigt gör vi en nedgång jämför med föregående EU-val, men då ska man komma ihåg att 2019 gjorde vi ett historiskt bra val som chockade de flesta, inklusive oss själva. Årets EU-val är det näst bästa för Centerpartiet någonsin och fortsatt två mandat i parlamentet. Det är mandaten som är det viktigaste, inte direkta procent-andelar. Centerpartiet i Alvesta följer rikstrenden och minskar andelar, men vi backar betydligt mycket mindre i Alvesta jämfört med riket och länet i helhet, vilket jag är stolt över. Utan att veta kan det naturligtvis påverka att jag som länets kandidat bor i Alvesta kommun, säger Thomas Haraldsson.
Vad tror du Centerpartiets back i årets EU-val beror på?
– Vad årets procentuella nedgång beror på är svårt att veta så här några dagar efteråt. Det kräver längre eftertanke och intern diskussion. Dock kan jag konstatera att förra EU-valet gjorde vi ett historiskt bra val och chockade många, inklusive oss själva. Att det följs av en liten nedgång är inte några anmärkningsvärt. Vi kan även konstatera att ute i övriga Europa kan vi se att liberala partier har haft problem i detta val och gått bakåt. Att vi trots det behåller våra två mandat är jag stolt över. Tyvärr ser jag en tendens i samhället och den politiska debatten att den blir mer extrem och att väljare går från ytterlighet till annan ytterlighet det vill säga från extremhöger till extremvänster. Att vi befinner oss i den breda, sansade och ansvarstagande mitten gynnas inte i dagens politiska klimat, säger Thomas Haraldsson.
josefin Petersson