NYHETER 2022-6-5 KL. 16:18

SD vill ha slut på förtätningen av Växjö

Av Hans Nilsson

SD vill ha slut på förtätningen av Växjö
SD anser att det måste bli slut på förtätningen av Växjö. - Vem bygger vi för? Vi vill bygga vackert och klokt, säger Pernilla Wikelund, ordförande i SD i Växjö och Kronoberg. Foto: Hans Nilsson


VÄXJÖ. Sverigedemokraterna i Växjö har släppt sitt budgetförslag för 2023. Man går bland annat till val på att man vill utarbeta strategier mot hederskulturella hinder för kvinnor och män att komma i arbete och en satsning på anpassad skola för särskilt begåvade barn.
SD lyfter fram ett förslag om att man vill bevara stadsnära skogar som Domfälleskogen. Man anser att det måste bli slut på förtätningen av Växjö.
- Vem bygger vi för? Vi vill bygga vackert och klokt. Vi växer hellre med nya stadsdelar och byggnation i kommunens tätorter, förklarar Pernilla Wikelund, ordförande i SD i Växjö och Kronoberg.
Skolan får stort utrymme i SD-budgeten. Man vill se en nedskärning av kostnaderna för tolkar och undervisning i modersmål och tryggare arbetsmiljö för elever och skolpersonal med säkra lås på högstadie- och gymnasieskolorna. SD vill även ha en åtgärdsplan för omplacering av våldsamma elever, nolltolerans mot vapen och droger i kommunens skolor och fler elever i yrkes- och lärlingsprogram.
Det här är några av de övriga förslagen i SD:s budget: utred möjlighet att omsorgspersonal får träna under arbetstid, landsbygdsutvecklare för att öka kommunens självförsörjningsgrad, näringsutvecklare med fokus på cirkulär ekonomi, utarbeta strategier mot hederskulturella hinder för kvinnor och män att komma i arbete, fortsatt stöd till Småland Airpor, fler trygghets- och seniorbostäder, förebyggande insatser med exempelvis fältarbetare, cykelsatsningar i kommunens tätorter och landsbygd, vidareutveckla samverkan mellan skola, socialtjänst och polis, erbjuda företagare och personal kompetensutveckling och mer stöd i upphandlingsförfarande.
Den 7 juni fattas beslut om budget för Växjö kommun 2023.