NYHETER 2022-5-27 KL. 20:00

”Ryssland inget hot mot Sverige om vi står utanför Nato”

Av Hans Nilsson

”Ryssland inget hot mot Sverige om vi står utanför Nato”
Ulf Nilsson, ordförande i Kronoberg för Fred och Alliansfrihet, har varit med och ordnat möten på Speakers Corneri Växjö mot en svensk Nato-anslutning och kommer att arrangera fler såna möten. Foto: Privat

VÄXJÖ. Ulf Nilsson, ordförande i Kronoberg för Fred och Alliansfrihet, är mycket orolig för vad ett medlemskap i försvarsalliansen Nato kan innebära för Sverige.
- Det kommer påverka demokratin, yttrandefriheten och debattklimatet negativt och göra det omöjligt för Sverige att vara en fredsmäklare i världen, befarar Ulf Nilsson.

Den 17 maj skrev utrikesminister Ann Linde (S) på Sveriges ansökan om medlemskap i Nato.
Ulf Nilsson i Växjö är starkt emot att Sverige har ansökt om att gå med i Nato. Han har varit med och ordnat torgmöten i Växjö mot en svensk Nato-anslutning på Speakers Corner och kommer att arrangera fler såna möten.
Ulf Nilsson hade helst sett att Nato blivit en valfråga.
- Det är en grundläggande ändring av en 200-årig utrikespolitisk linje och då borde den föregås av en ordentlig debatt. Natofrågan kunde blivit en valfråga med en omfattande debatt i riksdagen, men den debatten har helt uteblivit på grund av politikerna. Det är omvittnat av S-medlemmar att rådslaget inom S inte var dialog utan monolog, säger Ulf Nilsson.
- Jag instämmer med vad den före detta försvarsministern Thage G Peterson sa i onsdag kväll i Växjö: med Natomedlemskap kan det mycket väl bli både Natobaser och kärnvapen på svensk mark. Vi i Kronoberg för Fred och Alliansfrihet och andra fredsorganisationer kommer kämpa för en lag som förbjuder utländska baser och kärnvapen på svensk mark.

Stödet för en ansökan i Nato är nu 57 procent, jämfört med 48 i slutet av april, enligt en mätning från DN/Ipsos.
Ulf Nilsson tror att medias påverkan har varit stor.
- Det brukar finnas nyanser. Men jag har sysslat med politik i 55 år och engagerat mig i solidaritetsrörelser mot Vietnamkriget och mot Sovjets ockupation av Afghanistan och för den amerikanska medborgarrättsrörelsen, och aldrig tidigare har jag varit med om en så ensidig bild i svensk media som när det gäller Nato där man knappt låtit några kritiker komma till tals, berättar Ulf Nilsson.
Ryssland har kommit med mer eller mindre förtäckta hot som att man kan ”vidta åtgärder” om Sverige och Finland går med i Nato. Många tar hotet från Ryssland på stort allvar och ser det som ett tungt skäl till att Sverige ska gå med i Nato, men det gör inte Ulf Nilsson.
- Jag ser inte Ryssland som ett hot mot Sverige när vi står utanför Nato, men som Natomedlem med Natobaser på Gotland, kanske med kärnvapen, så ökar risken att Ryssland ser Sverige som ett hot. Sverige behöver inte Nato för fred men Nato behöver Sverige för krig, säger han.
- USA och Nato vill ha tillgång till Gotland. Sverige går med i Nato efter påtryckningar från USA och svenska vapentillverkare som Saab, där vd:n Michael Johansson uttalat sig positivt till svenskt Natomedlemskap.
Ulf Nilsson tror att medlemskapet i Nato kan förändra Sverige.
- Det kommer påverka yttrandefriheten och demokratin i Sverige, det ser man redan idag i debatten. Om man försöker nyansera bilden av Nato, Ryssland och hoten mot Sverige blir man kallad putinist och anklagad för att gå andra länders ärenden.
- Det blir mycket svårare att driva frågor som nedrustning av kärnvapen, och Sverige kommer inte kunna vara en fredsmäklare längre. Man pratar bara om krig och att rusta upp försvaret nu, man har helt glömt att man kan lösa konflikter genom att förhandla istället för att kriga, säger Ulf Nilsson.Hans Nilsson


- Jag ser inte Ryssland som ett hot mot Sverige när vi står utanför Nato, men som Natomedlem med Natobaser på Gotland så ökar risken att Ryssland ser Sverige som ett hot, säger Ulf Nilsson,. Foto: Hans Nilsson