NYHETER 2021-4-6 KL. 17:29

Lokaltidningens uppmaning inför julhandeln nådde företag i Göteborg

Av Hans Nilsson

Lokaltidningens uppmaning inför julhandeln nådde företag i Göteborg
Lokaltidningen och dess ägare Cecilia Petersson uppmanade i november 2020 arbetsgivare att bidra till att minska smittspridningen. På företaget Cappy i Göteborg tände man direkt när man fick höra om Lokaltidningens idé. Foto: Pressbild

VÄXJÖ. Lokaltidningen i Växjö och Alvesta uppmanade lokala arbetsgivare i november 2020 att minska smittspridningen genom att betala ut anställdas löner en vecka tidigare innan jul. Det här initiativet har blivit en framgång och fått uppmärksamhet långt utanför länet.
- Vi fick höra att många arbetsgivare i Växjö och Alvesta genomförde en tidigarelagd löneutbetalning i december 2020, som en följd av artikeln i Lokaltidningen. Det visar på en mogenhet och öppenhet att möta omvärldens och medarbetarnas behov och situation, säger Andreas Hallingström, vd på företaget Cappy i Göteborg.

Det var ett antal lokala företag som hängde på när Lokaltidningen och dess ägare Cecilia Petersson uppmanade arbetsgivare att agera under pandemin för att minska spridningen av smittan.
I en artikel i Lokaltidningen i november 2020 föreslogs att arbetsgivare kunde betala ut personalens lön en vecka tidigare innan jul så att inte alla gick ut och julhandlade samtidigt.

Det här initiativet har nått långt utanför Kronoberg. På Cappy i Göteborg tände man direkt när man fick höra om Lokaltidningens uppmaning.
Den ligger helt i linje med vad företaget redan jobbar med när det gäller flexibel lönetillgång. Självbestämmande och flexibilitet för anställda har fått helt ny innebörd i och med corona och har lett nya beteenden och behov, anser man på Cappy.
Företaget har tagit fram tjänster i appar där arbetstagaren ges mer kontroll över sin privatekonomi. Det ska bidra till minskad smittspridning och minskad oro och stress över privatekonomin, enligt Cappy. Man anser att det är win-win för både arbetsgivare och arbetstagare.

Vd:n på Cappy menar också att Lokaltidningens uppmaning ligger helt i tiden oavsett pandemi.
- Beteenden ändras över tid, och den omfattande och snabba omställningen till det digitala som skett de senaste åren har också bidragit till en annan förväntansbild hos anställda avseende hur de arbetar och hur lön betalas ut, förklarar Andreas Hallingström.
- Vi arbetar för att öka individens självbestämmande och kontroll genom att ge dem tillgång till del av sin inarbetade lön när de behöver den. Att kunna göra sin julhandel utan att behöva invänta den traditionella löneutbetalningen är ett av många exempel på den flexibilitet vi måste börja ge våra medarbetare.

hans nilssonSjälvbestämmande och flexibilitet för anställda har fått helt ny innebörd i och med corona och har lett nya beteenden och behov, anser man på Cappy. Foto: PressbildLokaltidningens uppmaning ligger helt i linje med vad företaget Cappy i Göteborg redan jobbar med när det gäller flexibel lönetillgång. Foto: Pressbild