NYHETER 2020-9-12 KL. 00:21

”Fusk med folkbokföringen ett problem i Växjö”

Av Hans Nilsson

”Fusk med folkbokföringen ett problem i Växjö”
- Polisen i Växjö säger att de stöter på en hel del fusk med folkbokföringen. Det här leder till trångboddhet, bidragsbrott och andra typer av kriminalitet, säger Oliver Rosengren, (M). Foto: Hans Nilsson

VÄXJÖ. Oliver Rosengren (M) i Växjö har lyft frågan om en nationell folkräkning för att minska kriminalitet, trångboddhet och bidragsbrott. Frågan är hur stort problemet med fusk i folkbokföringen är i Växjö.- Det är ett problem även i Växjö, och i utanförskapsområden som Araby beskrivs ofta problemen som särskilt svåra, säger Oliver Rosengren, nämndordförande för jobb, integration, vuxenutbildning och socialtjänst.
Det har inte gjorts någon nationell folkräkning i Sverige sedan 1990. Men nu driver Oliver Rosengren och Moderaterna på riksnivå kravet på att en ny sådan ska ske.

Man menar att Sverige har tappat kontrollen över vilka som är i landet. Moderaterna anser att en ny fullskalig folkräkning därför bör göras för att hitta bidragsmissbruk och fel i folkbokföringen, upptäcka personer med olika identiteter och kartlägga vilka personer som är i landet utan tillstånd.
Den 10 september lade man ett förslag i skatteutskottet som kräver att riksdagen ska besluta om en ny folkräkning.
- I det läge vi är i nu med hundratusentals felaktiga samordningsnummer från Migrationsverket kan jag inte tänka mig att det finns något motstånd till att vi gör en ny folkräkning i Sverige, förklarar Oliver Rosengren (M) i Växjö, som lyft frågan nationellt i debattinlägg.

Enligt Skatteverkets uppskattningar finns det 200 000 till 300 000 personer i Sverige som är skrivna på adresser där de inte bor. Bidragsbrottslighet kostar samhället flera miljarder kronor i de här fallen.
- Jag kan inte nämna några siffror för hur många det är i Växjö, jag vill inte gissa om antal utan att ha ett underlag för en sådan uppskattning, säger Oliver Rosengren.
- Jag lyssnar på polisen. De säger att de stöter på en hel del fusk med folkbokföringen i Växjö. Det här leder till trångboddhet, bidragsbrott och andra typer av kriminalitet i Växjö.

Det som har satt extra mycket ljus på frågan är två uppmärksammade fall det senaste året. En regeringstopp i Afghanistan som är folkbokförd i Sverige fick föräldrapenning och en försvarsministern i Irak uppbar bidrag från svenska Försäkringskassan.
- Det är helt hejdlöst, men det skulle inte kunna ske med försörjningsstödet i Växjö. För här måste man infinna sig fysiskt för att få försörjningsstöd, så har det varit i flera år. Så borde det vara i hela Sverige, säger Oliver Rosengren.
- Men ett problem är att socialtjänsten inte får polisanmäla om det finns misstanke om fusk med folkbokföringen. Det är något vi kommer försöka ändra på, lägger han till.

Folkräkningen skulle enligt Moderaterna ske med dörrknackning eller genom att alla samordningsnummer återkallas och sedan återställs genom att man infinner sig fysiskt hos Skatteverket.hans nilsson


PÅ STARTSIDAN JUST NU