NYHETER 2022-5-5 KL. 11:32

Flera fall av bidragsbrott mot Försäkringskassan

Av Hans Nilsson

Flera fall av bidragsbrott mot Försäkringskassan
En man i Växjö har vid fyra tillfällen försökt lura Försäkringskassan på totalt nära 36 000 kronor i bidrag och åtalas nu för bidragsbrott. Foto: Hans Nilsson

VÄXJÖ. En 34-årig man i Växjö har vid fyra tillfällen försökt lura Försäkringskassan på totalt nära 36 000 kronor i bidrag och åtalas nu för bidragsbrott. Ärendet har väckts av Åklagarkammaren i Växjö. Han är tidigare dömd för narkotikabrott, ringa brott.
De fall av bidragsbrott som har upptäcks när det gäller den här mannen började den 7 februari 2020. Då lämnade mannen in oriktiga uppgifter i ansökan om aktivitetsstöd till Försäkringskassan.

Han påstod att han hade deltagit i arbetsmarknadspolitiskt program - detta trots att han hade arbetat med lön. På det viset försökte han tillskansa sig ett aktivitetsstöd med 11 526 kronor som han inte hade rätt till.
Nästa tillfälle var den 6 april 2020. Då försökte han på samma vis få 7 458 kronor utbetalt av Försökringskassan som han inte hade rätt till. Genom att lämna felaktiga uppgifter i ansökan om aktivitetsstöd och påstå att han deltagit i arbetsmarknadspolitiskt program trots att han arbetat med lön.
Den 6 maj 2020 försökte han med exakt samma knep att lura till sig bidragspengar som han inte hade rätt till från Försäkringskassan, genom att påstå att han varit i ett arbetsmarknadspolitiskt program trots att han arbetat med lön. Det handlade denna gång om 5 424 kronor.

Nästa tillfälle var den 7 juni 2020. Även då lämnade han in felaktiga uppgifter i en ansökan om aktivitetsstöd genom att ange att han deltagit i arbetsmarknadspolitiskt program trots att han arbetat med lön.
På det här viset försökte återigen tillskansa sig ett aktivitetsstöd med 11 526 kronor som han inte skulle ha.hans nilsson