Klik venligst
NYHETER 2021-7-17 KL. 16:30

Covid-19 vaccinationen av fas 2 och 3 är klar i länet

Av Josefin Petersson

Covid-19 vaccinationen av fas 2 och 3 är klar i länet
Regionhuset i Växjö. Foto: Josefin Petersson

KRONOBERG. Enligt Region Kronoberg har alla som ingår i fas 2 och 3 för vaccination mot Covid-19 som valt att vaccinera sig fått två doser. Därmed är även vårdcentralernas vaccinationsarbete klart.
Totalt sett har vårdcentalerna i länet gett närmare 110 000 doser vaccin, samtidigt som de har bedrivit sin ordinarie vårdverksamet. Det innefattar 70 procent av de 160 000 doser med vaccin som hittills getts i länet.
– Vårdcentralernas personal har gjort en jätteinsats. De har vaccinerat samtidigt som de ansvarar för all provtagning och den ordinarie verksamheten. Nu lämnar vi över ansvaret för fas 4 till de privata aktörerna och hoppas att våra medarbetare kan få återhämta sig lite under sommaren, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande i ett pressuttalande på Region Kronobergs hemsida.
I fas 2 av vaccinationen mot Covid-19 ingick bland annat alla över 65 år i länet, det motsvarar 44 700 personer. I fas 3 ingick de personer i länet som har en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli sjuk i Covid-19, det motsvarar totalt 13 000 personer i länet.
– Vaccinationerna har fungerat väldigt väl på våra vårdcentraler, och vi ser att vaccinationsviljan har varit och är fortsatt hög, säger Lena Andersson Nazzal, vaccinsamordnare i Region Kronoberg, i ett pressuttalande på Region Kronobergs hemsida.
Bland de personer i länet som är över 65 år, är det nästan 90 procent som nu vaccinerat sig med två doser.
– Vi är väldigt glada att så många valt att vaccinera sig och hoppas att det håller i sig även i fas 4, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande i ett pressuttalande på Region Kronobergs hemsida.

Josefin Petersson