NYHETER 2020-3-21 KL. 11:05

Alvesta kommun om corona: ”Vår beredskap är god”

Av Hans Nilsson

Alvesta kommun om corona: ”Vår beredskap är god”
- Vi har en struktur för att hantera upp till över 50 procents bortfall i personalen gällande samhällsviktig verksamhet, säger Per Gustafson, beredskaps- och säkerhetsstrateg på Alvesta kommun.Foto: Anni-Elina Vänskä

ALVESTA. På Alvesta kommun anser man att man har en god beredskap om coronaviruset skulle slå hårt mot kommunen.- Absolut, vi har en struktur för att hantera upp till över 50 procents bortfall i personalen gällande samhällsviktig verksamhet, säger Per Gustafson, beredskaps- och säkerhetsstrateg på Alvesta kommun.
I Alvesta kommun finns ett team för att hantera coronaviruset. Där ingår bland annat Per Gustafson, beredskaps- och säkerhetsstrateg, den medicinskt ansvarige sjuksköterskan i kommunen, och kommunikationschefen, samordnaren och kommunchefen.
- Vi får frågor om corona och vi ger samma rekommendationer som de nationella myndigheterna. Men jag märker inte att det skulle vara någon stor oro, säger Per Gustafson.
- Det gäller dessutom att dämpa oron, det är viktigt att behålla lugnet och handla rationellt. Jag känner ingen oro, det fins ingen anledning till det i dagsläget. Och om vi ska upprätthålla de samhällsviktiga verksamheterna får inte oron ta över.
Enligt Per Gustafson har Alvesta kommun en bra beredskap för den här typen av situationer.
- Vi har en planstruktur för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheterna som skola, omsorg, vatten- och avlopp och räddningstjänst vid ett bortfall på mellan 15 till 50 procent av personalen, och mer än så om det behövs, förklarar Per Gustafson.
- I ett sånt läge är vi redo att göra vad som måste göras. Exempelvis måste ju avloppsledningarna fungera. Då blir frågan hur mycket personal som behövs för att det ska fungera, man kanske måste lägga vissa administrativa uppgifter åt sidan och prioritera och omplacera personal. Eller att man använder personal från andra kommuner.

hans nilsson


- Vi har en struktur för att hantera upp till över 50 procents bortfall i personalen gällande samhällsviktig verksamhet, säger Per Gustafson, beredskaps- och säkerhetsstrateg på Alvesta kommun.Foto: Anni-Elina Vänskä


PÅ STARTSIDAN JUST NU